Persbericht: Presentatie ‘Knappe Kleuters’

Knappe KleutersEffectieve signalering van een ontwikkelingsvoorsprong

Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong presenteert op woensdag 10 september om 16:30 uur ‘Knappe Kleuters, signaleringsinstrument ontwikkelingsvoorsprong’. Tijdens de presentatie wordt de eerste map aangeboden aan OBS Bijlmerhorst (adres: Egoli 12, Amsterdam). Het instrument stelt leerkrachten en intern begeleiders in staat om te zien welke kleuters een ontwikkelingsvoorsprong hebben. Én om direct aan te sluiten op hun onderwijsbehoefte.

OBS Bijlmerhorst is een vooruitstrevende school als het gaat om kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Het is bijvoorbeeld één van de weinige scholen in Nederland die deze specifieke doelgroep zelfs vervroegd laat instromen. Dat doen ze met het instrument ‘Knappe Kleuters’.
Voorafgaand aan de presentatie vindt de eerste Knappe Kleuterstraining plaats. Leerkrachten en intern begeleiders kunnen zich inschrijven via www.expertgroepontwikkelingsvoorsprong.nl.

Voordelen kleuter
Tijdig signaleren van slimme kinderen voorkomt dat zij zich aanpassen aan een lager niveau, een negatief zelfbeeld ontwikkelen, gaan onderpresteren, enz. Kinderen die daarentegen vroegtijdig door hun leerkracht gezien worden als ‘slim’ en ook als zodanig benaderd worden, zitten lekkerder in hun vel, dragen bij aan een goede sfeer in de klas en een hoger onderwijsniveau. ‘Knappe Kleuters’ biedt vanuit een heldere visie handvatten om vroegtijdig te signaleren.

Waarom juist deze methodiek?
‘Knappe Kleuters’ is specifiek voor kleuters geschreven en zet in op signalering vanaf de schoolstart om twee redenen. Ten eerste is de voorsprong dan nog goed zichtbaar. Ten tweede kan het onderwijsaanbod direct passend gemaakt worden. Bijkomend voordeel is dat ‘Knappe Kleuters’ als instrument gemakkelijk in gebruik is en snelle, effectieve en continue signalering mogelijk maakt. Bovendien sluit vroegtijdige signalering naadloos aan bij de wet op Passend Onderwijs die in augustus 2014 van kracht wordt.

Meer informatie en contact
Nieuwsgierig naar de Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong of de producten en activiteiten? Kijk op de website: www.expertgroepontwikkelingsvoorsprong.nl of neem contact op via info@expertgroepontwikkelingsvoorsprong.nl.