Kleine Kinderen Grote Sprongen in vakblad VROEG

Wij zijn trots: een artikel van de Expertgroep over het vroeg signaleren van een ontwikkelingsvoorsprong is geplaatst in Vakblad Vroeg! Dit is hét vakblad over signaleren en vroeghulp voor zorgprofessionals.

Bij de controles op het consultatiebureau is het van belang dat ook een ontwikkelingsvoorsprong wordt meegenomen. Deze mening wordt steeds meer gedeeld door artsen, verpleegkundigen en beleidsmakers.

We zijn dankbaar hier een bijdrage aan te mogen leveren met Kleine Kinderen Grote Sprongen. Met dit instrument, gemaakt voor professionals van het consultatiebureau, kan een ontwikkelingsvoorsprong al op jonge leeftijd in beeld worden gebracht. Naast het gebruik van het instrument is het volgen van de bijbehorende training van belang.

Even een voorbeeld uit de praktijk. Een baby kan huilen uit frustratie omdat hij al vroeg meer wil dan hij kan, en een baby kan huilen omdat hij last heeft van een natte luier. Hoe kan je erachter komen wat er aan de hand is? Door hierover na te denken en ouders dit mee te geven, gaan zij beter begrijpen wat er bij hun kind speelt. En de oplossing, dat wat je gaat doen, is in beide gevallen heel verschillend. Ga je een kind bijvoorbeeld ander speelgoed aanbieden of hoef je alleen maar de luier te verschonen?

In Kleine Kinderen Grote Sprongen vind je observatiesuggesties, aandachtspunten en adviezen voor ouders en begeleiders van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Al bij heel jonge kinderen kun je door inzicht te krijgen in het gedrag veel beter inspelen op de ontwikkeling. Hierdoor kan die ontwikkeling doorgaan zoals bij het kind past; dit heeft een positieve uitwerking op het welzijn.

Benieuwd naar het instrument waarin je terug kunt vinden hoe je een voorsprong signaleert, en welke adviezen je vervolgens kunt geven? Hier vind je meer informatie.

Of wil je het artikel lezen klik hier? Je kunt ook de najaarseditie (Vroeg nr. 04) van het blad bestellen bij Vakblad Vroeg.