Fanny Cattenstart

Fanny

Fanny CattenstartTwitter button

Fanny@expertgroepontwikkelingsvoorsprong.nl

Facebook buttonStandplaats: Amsterdam (Noord-Holland)
Eigen bedrijf: Grip op talent

 

Mijn naam is Fanny Cattenstart. Nadat begaafdheid in mijn leven kwam, heb ik direct gezocht naar een manier om hiermee aan de slag te gaan. Dat werd de studie “Talent Begeleider” bij Novilo. Binnen deze studie zijn alle aspecten van begeleiding aan bod gekomen. Coaching en begeleiding van kind, ouder, leerkracht en pedagogisch medewerker. Advies over en begeleiding bij beleid, signalering, plusklassen, peutergroepen en opvoeding. Mijn specialisatie ligt bij het jonge kind.

Ik ben ervaringsdeskundige, zelf niet goed begeleid als kind en moeder van een hoogbegaafde dochter. Ik ben er laat achter gekomen maar heb me altijd anders gevoeld. Ik kon vooral in groepen/sociaal mijn draai nooit goed vinden. De sociale twijfels door een negatief zelfbeeld. Ik wil mijn dochter en andere kinderen wel een positief gevoel over zichzelf meegeven. Ik wil hen de kans geven zichzelf te begrijpen en te ontwikkelen. Ik wil hen laten zijn wie ze zijn maar hen ook leren omgaan met de wereld om hen heen.

logo gripoptalentNa mijn opleiding als docent scheikunde heb ik een aantal jaren in het onderwijs gewerkt. Het paste me niet op dat moment, er was te weinig tijd voor de kinderen. Ook wilde ik meer van “de wereld” zien en rolde de ICT in. Binnen dit vakgebied heb ik veel ervaring opgedaan met projecten, trainingen en consultancy binnen diverse bedrijfstakken. Het communiceren op diverse niveaus, projectmatig kunnen werken en je kunnen inleven in “de gebruiker” zijn erg waardevolle ervaringen die ik inzet in mijn bedrijf: “Grip op Talent”.

Ik voel de noodzaak om naast mijn dochter meer kinderen te helpen. Ik wil zorgen dat er meer begrip ontstaat in hun omgeving. Ik wil ouders helpen hun kind te begeleiden en begrijpen. Ik wil het taboe doorbreken. Ik wil kinderen tot hun recht laten komen en vooral zorgen dat ze lekker in hun vel zitten. Hopelijk kan ik het leven voor veel kinderen en ouders een stukje makkelijker maken. Ik schrijf daarom ook een blog over deze groep kinderen.

De leden van de Expertgroep delen de visie dat hoogbegaafde kinderen al jong gesignaleerd moeten worden om te zorgen dat zij zich goed kunnen ontwikkelen. Voor mij was dat de belangrijkste reden deze gepassioneerde mensen te vragen met mij samen te werken om tot nog meer bekendheid, handvatten en dus actie voor deze kinderen te komen.