Het signaleringsinstrument ‘Knappe Kleuters’

Knappe KleutersKnappe Kleuters is een eenvoudig signaleringsinstrument om het jonge kind met een ontwikkelingsvoorsprong vroeg te signaleren.

Het bestaat uit een theoriegedeelte over begaafdheid, een praktijkgedeelte waarmee je een knappe kleuter kunt signaleren bij instroming in de basisschool, en een verdiepingsgedeelte met waardevolle achtergrondinformatie.

Een zeer complete map dus, waarmee je een stevige signalering in de onderbouw neerzet in je school!

Hoe werkt het?

Knappe Kleuters is geen map met een afvinklijstje. De map stelt je in staat om anders naar knappe kleuters te kijken, je leert deze kinderen ZIEN. En dat vanaf de allereerste dag op school!

Zo werkt Knappe Kleuters:

  • Ouders leveren, als belangrijkste bron, informatie in een anamneselijst over de ontwikkeling van hun kind.
  • Bij het intakegesprek met de ouders wordt deze anamneselijst uitgebreid besproken; deze lijst bevat specifieke vragen waarbij de antwoorden kunnen wijzen op een ontwikkelingsvoorsprong.
  • Het kind maakt tijdens dit gesprek een zogenaamde ‘menstekening’.
  • Aansluitend aan het gesprek wordt het kind in een spelsituatie geobserveerd.
  • Naar aanleiding van de uitkomsten krijgt een kind met een ontwikkelingsvoorsprong een uitroepteken op zijn dossier.
  • Het kind wordt in de eerste week gevolgd met een aantal opdrachten die de voorsprong bevestigen en in kaart brengen.
  • Het kind wordt vanaf dat moment gevolgd met behulp van specifieke observatieformulieren.

Deze eenvoudige manier van signaleren geeft je ten eerste bij de schoolstart al een direct beeld van een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong. Zo heeft het kind geen kans om zijn talenten te verbergen in de eerste weken van het onderwijs. Ten tweede kun je deze kinderen direct het onderwijs bieden dat zij nodig hebben. Uiteraard hebben zij hier hun hele schoolperiode profijt van en jij, als leerkracht, dus ook!

Knappe Kleuters in beeld:

Op de volgende links krijg je een indruk van de inhoud van Knappe Kleuters.
Knappe Kleuters: inhoudsopgave
Knappe Kleuters: het theoriegedeelte
Knappe Kleuters: het praktijkgedeelte – observaties
Knappe Kleuters: het praktijkgedeelte
Knappe Kleuters: Digitale formulieren

Trainingen

Om goed voorbereid aan de slag te gaan met Knappe Kleuters bieden wij trainingen voor IB-ers en leerkrachten van groep 1 en 2. Op deze link lees je meer over deze trainingen.

Prijs

€ 149,50 (inclusief btw maar exclusief verzendkosten).
Additioneel kunnen de digitale formulieren worden aangeschaft voor € 75,-

Bestellen

Wil je ook snel aan de slag met Knappe Kleuters? Bestel de map nu hier!

Meer weten?

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan hiernaast in voor onze nieuwsbrief.

Klik hier voor informatie over Knappe Kleuters om te printen.