Ken je dat kind? – Duracel Konijn

Ken je dat kind, dat niet alleen via taal communiceert, maar met zijn hele lichaam? Het kind dat telkens het gesprek stoort, in de kring altijd het hoogste woord heeft en druk is in zijn spel. Wat een energievreter; erg storend!

Guido (3) komt binnen en vestigt meteen alle aandacht op zich. Hij zingt en danst als een rapper. Andere kinderen lachen. Hij geniet van de aandacht. Als de show voorbij is, loopt hij naar juf Evelien en begint druk te vertellen over zijn weekend. Evelien is nog in gesprek met een ouder en raakt zichtbaar geïrriteerd. Ze zegt tegen Guido: “Je weet dat je even moet wachten als ik aan het praten ben, ga maar rustig je jas ophangen en aan tafel een puzzel maken, dan kom ik zo bij je.” Guido loopt rappend richting de kapstok.

Even later zit Guido bij de puzzels. Hij laat de stukjes vliegen als een vliegtuig, gebruikt ze als geweer en laat ze praten als poppetjes. Alles gaat gepaard met het nodige geluid. De poppetjes praten op niveau: “Goh, wat heb jij gedaan in het weekend?” “Wij zijn naar een interessante tentoonstelling geweest over 3D printers en de kinderen mochten ook een lego blokje printen!” Evelien gaat zuchtend naast hem zitten en zegt: “Guido wil je je voor mij even concentreren op je puzzel?”

Na het puzzelen gaan ze in de kring. Voordat Guido zit, danst hij eerst weer een poos en praat hij zomaar zingend de ruimte in. “Als ik straks thuis ben, ga ik een robot bouwen van lego. Samen met mijn broer en zijn technisch lego kunnen we dan een echte bewegende robot maken. Yes, yes, ik heb er zin in.” Juf Hanne kijkt Evelien aan met een veelbetekenende blik en zegt streng tegen Guido: “Guido, ik vind het fijn dat je enthousiast bent, maar nu moet je echt even stil zijn. Als je de kring stoort tijdens het voorlezen en de vragen dan mag je straks niet mee buitenspelen.”

Evelien en Hanne zijn eigenlijk een beetje ten einde raad, Er is al frustratie voordat de kring begonnen is. Guido is zo aanwezig dat het te veel aandacht vraagt. Ze willen zo graag even rust in de groep. Guido lijkt dit niet goed op te pakken. Zijn impulscontrole is minimaal. Ze besluiten om een gesprek met de ouders van Guido te voeren zodat ze hulp voor Guido kunnen zoeken. Hij moet leren om stil te zijn wanneer dat gevraagd wordt. Ook zou wat meer concentratie tijdens de werkjes wel goed zijn voor zijn ontwikkeling.

Guido heeft zo’n intense en brede belevingswereld dat hij inderdaad voortdurend wil communiceren over alle gedachten in zijn hoofd. Het is ook zoveel waar hij over nadenkt en wat hij daar allemaal bij voelt. Hij denkt: “Snapten ze maar wat ik allemaal te vertellen heb en deden we maar eens wat meer echte dingen hier.”

Natuurlijk heeft Guido hulp nodig. De vraag is alleen wat voor soort hulp dit moet zijn. De ouders van Guido snappen er niets van. Zij kennen hun kind als iemand die wel heel vaak geconcentreerd bezig is, dat geduldig wacht op zijn beurt als er aan tafel gepraat wordt en dat heel graag puzzelt. Zij hebben al eens gevraagd of er in de klas niet wat grotere en moeilijkere puzzels aangeboden kunnen worden. Evelien moest toen eigenlijk lachen. Hij kan de puzzels van 9 stukjes nog niet eens snel maken. Wat zij echter over het hoofd ziet is dat te makkelijke opdrachten bij Guido tot afleiding leiden. Met het bijbehorende drukke spel creëert Guido zijn eigen uitdaging, juist omdat er voor hem onvoldoende uitdaging geboden wordt.

Evelien en Hanne kunnen onderstaande handvatten gebruiken om Guido te helpen:

  • Als Guido zich bij binnenkomst kan ontladen, vertellen wat er in zijn hoofd zit en laten zien wat hij geleerd heeft, krijgt hij meer rust voor een opdracht;
  • Guido heeft behoefte aan grotere complexere opdrachten, daarvan raakt hij in flow;
  • Guido wil graag praten over onderwerpen die je normaal pas verwacht bij een kind van 7 of 8 jaar. Bijvoorbeeld het heelal, de werelddelen, diersoorten per land en 3D-printers. Probeer hiervoor ruimte te maken door hier tijdens het werk met hem over te praten;
  • Thuis bij Guido komt er elke dag iets nieuws voorbij. Nieuwe onderwerpen, nieuwe ideeën en uitdagingen voor bouwen, nieuwe spellen, ingewikkelde puzzels (niet alleen legpuzzels), etc. Hij zou fijn zijn voor Guido als hij bij de onderwerpen die in de groep aan bod komen vooraf mag aangeven wat hij wil/kan doen of waar hij vragen over wil. Hanne en Evelien kunnen dan nog tijdig materiaal of ideeën regelen als dat nodig is;
  • Guido is gewend aan een hoog tempo en mist in de groep snelheid en de kring is voor hem zo traag dat je niet kunt verwachten dat hij er met zijn aandacht bij blijft. Als Guido vragen op zijn niveau krijgt, zal hij rustiger in de kring kunnen zitten.

De energie van Guido is misschien wel de energie van een hoogbegaafde peuter. Ja, hoogbegaafde peuters bestaan! We kunnen dat alleen niet met zekerheid vaststellen. We noemen deze pientere peuter daarom, een peuter met een ontwikkelingsvoorsprong!