Het signaleringsinstrument ‘Kleine Kinderen Grote Sprongen’

 

Kleine Kinderen Grote Sprongen is een signaleringsinstrument om eenvoudig en vlot jonge kinderen tussen de 0 en 4 jaar met een ontwikkelingsvoorsprong te signaleren. Dit instrument is speciaal ontwikkeld voor gebruik op het consultatiebureau.

 

Het gehele signaleringsinstrument bestaat uit zeven kaarten. De eerste drie kaarten bevatten kenmerken die te zien zijn bij baby’s, dreumesen en peuters. Op kaart vier en vijf vind je signalen van een ontwikkelingsvoorsprong zoals deze naar voren kunnen komen in gesprekken met de ouder en in specifieke zorgen die ouders uitspreken. Kaart zes en zeven geven de professional snelle tips voor tijdens het gesprek met ouders. Deze bevatten namelijk vervolgvragen die je kunt stellen om een beter beeld te krijgen van een ontwikkelingsvoorsprong en adviezen die je aan ouders kunt meegeven.

In de handleiding staat alle informatie die nodig is om het instrument te gaan gebruiken. Naast algemene uitleg over ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid vind je hierin ook uitleg over de werkwijze en een toelichting op alle punten die op de zeven kaarten staan.

Bij het signaleringsinstrument worden folders geleverd die de professional op het consultatiebureau kan gebruiken om ouders te adviseren. Ook zijn er als bijlagen kopieerbladen met boekentips, speelgoedtips en doorverwijsmogelijkheden opgenomen.

Een zeer compleet instrument dus, waarmee je de signalering van een ontwikkelingsvoorsprong en de ondersteuning van ouders hierin een plaats geeft op het consultatiebureau!

Hoe werkt het?

Kleine Kinderen Grote Sprongen stelt je in staat om anders te gaan kijken naar jonge kinderen en naar wat ouders je vertellen. Je leert hierdoor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong te herkennen. Het is dus veel meer dan een afvinklijstje. Werken met Kleine Kinderen Grote Sprongen gaat als volgt:

  1. Professionals nemen de zeven kaarten, de toelichting op alle punten van de kaarten en de rest van de handleiding zorgvuldig door en krijgen zodoende een goed beeld van wat een ontwikkelingsvoorsprong inhoudt.
  2. De kaarten worden op of bij de werkplek neergelegd. De punten op de kaarten zijn beknopt weergegeven zodat snel gekeken kan worden of er aanknopingspunten voor een ontwikkelingsvoorsprong zijn.
  3. Wanneer een kind signalen van een ontwikkelingsvoorsprong laat zien of een ouder merkt dergelijke signalen op, dan wordt dit aangegeven in het dossier van het kind. Hoe dit gebeurt, zal per consultatiebureau verschillen. Het is belangrijk dat collega’s een dergelijke aantekening direct zullen zien wanneer zij het dossier van het kind inzien.
  4. Met behulp van de doorvraagkaart kan de professional een eventuele ontwikkelingsvoorsprong verder in beeld brengen. Hierbij is het van groot belang de juiste vragen te stellen en goed te luisteren naar wat ouders over de ontwikkeling van hun kind vertellen.
  5. Bij een vermoeden van een ontwikkelingsvoorsprong wordt dit vermoeden met de ouders besproken en kan met behulp van de advieskaart, de folder en de kopieerbladen aanvullende informatie aan ouders worden gegeven.

Deze eenvoudige manier van signaleren geeft je al vroeg zicht op een eventuele ontwikkelingsvoorsprong. Dit kan voorkomen dat een kind met een voorsprong zijn mogelijkheden gaat verbergen, het geeft ouders de mogelijkheid zich goed te informeren en het stimuleert een gezonde identiteitsontwikkeling voor deze kinderen.

Scholing

Om goed voorbereid aan de slag te gaan met Kleine Kinderen Grote Sprongen biedt de Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong een training aan die speciaal gericht is op het werken met dit signaleringsinstrument bij deze doelgroep. Een training vergoot de effectiviteit van het signaleren aanzienlijk. De Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong raadt (toekomstige) gebruikers van Kleine Kinderen Grote Sprongen dan ook van harte aan om deze training te volgen.

Hier lees je meer over deze training.

Daarnaast geeft de Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong ook trainingen, workshops en presentaties over hoogbegaafdheid voor professionals in de jeugdgezondheidszorg die met oudere kinderen werken. Wil je hier meer over weten? Neem gerust contact met ons op.

Prijs

€ 127,- (inclusief btw en exclusief verzendkosten)

Kijk hier voor alle tarieven horend bij Kleine Kinderen Grote Sprongen.

Bestellen

Wil je ook snel aan de slag met Kleine Kinderen Grote Sprongen? Bestel de map dan hier!

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan hiernaast in voor onze nieuwsbrief.

Flyer om uit te delen

Informatie over Kleine Kinderen Grote Sprongen om te printen.