Marieke Groenewold

Marieke foto van LindaMarieke Groenewold

marieke@expertgroepontwikkelingsvoorsprong.nl

Regio: Castricum
Eigen bedrijf: Probleemloos Pienter

Mijn naam is Marieke Groenewold en zal hier iets vertellen over mijn kennis en ervaring met ontwikkelingsvoorsprong. Na een opleiding in de verpleegkunde heb ik gewerkt in verschillende velden van de gezondheidszorg van kraamzorg en psychiatrie tot wijkverpleegkundige bij zieken en op het consultatiebureau. In al die velden kwam ik hoogbegaafden tegen, waarbij de andere behoeftes, soms de problemen die zij specifiek hadden, mij opvielen.

In de jeugdgezondheidszorg zag ik jonge kinderen die veel sneller in hun ontwikkeling waren dan gemiddeld. Bij het doen van een eenvoudig testje leken zij zich soms niet serieus genomen te voelen en wilden het dan ook niet doen, of deden het pas als ik het uitdagender maakte. Sommigen van hen deden het juist uiterst precies, tong van inspanning een stukje uit hun mond, en dan hoopvol kijkend of ze het goed hadden gedaan. De bewuste manier waarop deze kinderen met het testje omgingen en het contact met hen was anders dan bij de meeste kinderen. Een bron van ervaring hierbij is mijn eigen kroost, drie dochters op, inmiddels, middelbare schoolleeftijd en een zoon in groep zes.

Bij mijn opleiding voor begaafdenbegeleider (Novilo) leerde ik wat er allemaal komt kijken bij de ontwikkeling van hoogbegaafdheid, die vaak met een ontwikkelingsvoorsprong begint. De problemen die kunnen ontstaan door gebrek aan passend onderwijs en passende begeleiding. Kinderen hebben last van zich niet serieus genomen voelen, niet erkend of gezien worden zoals ze zijn. Daarbij missen zij het gebrek aan passende uitdaging zo sterk dat ze (zonder dat dit direct zichtbaar is) heel laag gaan scoren op prestatie en motivatie. Met andere woorden, ze zijn niet meer zo happy en bevlogen als ze eens waren, en de leerkracht of de ouders thuis zien die onvrede indirect terug in dwars gedrag of anderszins.

De twijfel die zij  ontwikkelen over zichzelf staat in contrast met wat veel mensen denken. Het is toch alleen maar makkelijk en fijn als je slim bent? Toch voelen zij zichzelf vaak onkundig, onhandig of dom. Tja, dit klinkt niet zo fijn, maar daar ligt wel de kern van mijn wens om het beter te maken. Het kan namelijk ook heel anders lopen, door deze problemen te voorkomen! Op jonge leeftijd ontwikkelingsvoorsprong signaleren en vervolgens deze kinderen goed begeleiden kan er voor zorgen dat zij zich prima ontwikkelen met een gezond zelfbeeld.

logo PP finaleSamen met mijn collega’s van expertisegroep ontwikkelingsvoorsprong werken we aan het op de kaart zetten van dit onderwerp, en oplossingen bieden voor signaleren en begeleiden van peuters en kleuters met voorsprong. Ik begeleid met mijn eigen bedrijf Probleemloos Pienter, ouders, scholen en kinderen met voorsprong/hoogbegaafdheid.