Over de Expertgroep

In 2013 heeft een aantal experts uit het hele land de koppen bij elkaar gestoken om te kijken op welke manier de herkenning en erkenning van het slimme jonge kind kan verbeteren. Vanuit onze praktijken hebben we namelijk gezien en ervaren wat het met kinderen doet als ze niet hun natuurlijke doorlopende leerlijn kunnen volgen.

Om problemen die nu vaak ontstaan te voorkomen hebben we daarom besloten een samenwerking op te zetten die het jonge slimme kind op de kaart zet. Sinds enkele jaren is er aandacht voor kinderen met een hoge intelligentie in het basisonderwijs, voor de groep jonge kinderen bestond er op dat moment nog niets. En dat terwijl er juist in de peuterleeftijd vaak al kleinere, maar soms ook grotere problemen ontstaan. Om ouders en verzorgers beter bij te staan in de opvoeding en begeleiding van deze kinderen is de Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong in het leven geroepen.

De Maatschap

Op 4 februari 2014 is deze bijzondere samenwerking bekrachtigd met het sluiten van een maatschap, zodat de experts ook daadwerkelijk in een nauw samenwerkingsverband met elkaar staan. Door de expertise samen te voegen hebben we een nieuw wiskundig fenomeen ontwikkeld: 1 + 1 = 3. Door kennis en kunde samen te voegen wordt het meer, maar ook door te delen met elkaar vergroten de inzichten. Hierdoor is de Expertgroep een daadkrachtige en slagvaardige groep die er alles aan zal doen om  ervoor te zorgen dat de kennis en ervaring verspreid wordt en begeleiding binnen handbereik is.

Het belangrijkste doel van de Expertgroep is zo vroeg mogelijk te signaleren of een kind een ontwikkelingsvoorsprong heeft. Alleen dan kan het kind zijn eigen doorlopende ontwikkelingslijn blijven volgen en worden problemen later voorkomen. Hiertoe heeft de Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong een landelijke dekking gerealiseerd zodat ouders, professionals, leerkrachten en begeleiders zich kunnen wenden tot een van de experts als ze vragen hebben over het jonge, slimme kind. Tweede doel is om naast ouders ook opvangorganisaties, onderwijs- en zorgorganisaties te voorzien van de nodige kennis en begeleiding.