Reacties op Knappe Kleuters, digitale formulieren en training – OUD

Door de training en het signaleringsinstrument Knappe Kleuters van de Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong sla je als school meer dan twee vliegen in één klap; De leerkrachten worden geschoold op het herkennen van risicosignalen / kindkenmerken rondom hoogbegaafdheid en zijn geïnspireerd voor de dagelijkse inrichting van het onderwijs. Daarnaast heb je beleidsmatig een ijzersterke aanvulling op het DHH. Dat je nu al vóórdat een kind op school start, het kind in beeld hebt, zorgt ervoor dat je preventief kunt handelen. De samenwerking met ouders wordt ook nog eens versterkt omdat ze het enorm waarderen dat we zo intensief met elkaar het kind bespreken vanaf de eerste schoolweken. Kortom; het levert heel veel op en het allerbelangrijkste is: “Het kind groeit in al zijn talenten & kracht”.
5 maart 2018 – Maud de Zwart – Leerkracht, Intern begeleider, plusklas-leerkracht, leercoach en hoogbegaafdheidsdeskundige

Knappe Kleuters heeft diverse pluspunten. Leerkrachten signaleren op dezelfde wijze. Dit zorgt voor een rode draad op de school. Doordat de ouders betrokken worden koppel je heel veel informatie direct terug met ouders. Je merkt gelijk of dat wat ze laten zien tijdens dit moment ook echt bij de kinderen past. Zo kun je onderpresteren actief voorkomen/ oplossen. Het signaleringsinstrument is breder inzetbaar. We krijgen ook aanvullende informatie die van belang is voor de leerkracht. Interesses, verlegenheid of juist niet, creativiteit, vragen, etc. De eerste kennismaking levert ook vaak zoveel plezier op dat kinderen extra zin hebben om naar school te gaan! Kortom: relevante informatie voor in de klas en enthousiaste kinderen!

De digitale formulieren bij Knappe Kleuters zijn heel prettig omdat je alles op 1 plek hebt! Het is eenvoudig en overzichtelijk. De vragenlijst voor ouders is heel makkelijk te versturen en komt direct in het systeem. Je kunt ook direct een datum voor een gesprek meesturen en dus is het maar 1 handeling voor de leerkracht.

Wat mij betreft is Knappe kleuters een succes, de aanvullende theoretische informatie is ook prettig als mensen nog niet zoveel kennis hebben op dit gebied. Heb je kennis op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid dan zul je zien dat dit model houvast kan bieden en je eigen expertise een extraatje kan zijn tijdens het volgen van dit model!

17 oktober 2017 – Rian Pot. – Leerkracht basisonderwijs en specialist hoogbegaafdheid & excellentie

 

Over het signaleringsinstrument:

Knappe kleuters is een goed bruikbaar instrument bij het signaleren van kleuters en biedt ook méér. Het heeft een vriendelijke en uitnodigende vormgeving en je hebt de mogelijkheid om als leerkracht te verdiepen als je dat wilt. Het geheel staat dicht bij de leerkracht, de teksten zijn helder geformuleerd en de materialen zijn handzaam.
Esther de Boer, adviseur hoogbegaafdheid bij KPC Groep

Wat een juweeltje! – Jetta Franssen, Talentpunt Zevenaar

Mijn complimenten voor deze map. Ik heb ‘m deze vakantie meteen mee naar huis genomen en ben super enthousiast! – Kleuterleerkracht, groep 1/2

De map is erg overzichtelijk en het instrument is duidelijk uitgelegd. – Kleuterleerkracht, groep 1

“Compleet, je hebt niks anders meer nodig”. Heel informatief, ook als je nog niets weet over kleuters met Ontwikkelingsvoorsprong.” – Leerkrachten De Caroussel, Zevenaar.

Over de training ‘Signaleren met Knappe Kleuters’:
(reacties van verschillende deelnemers)

“De training gaf inzicht in het gewenste en/of ongewenste gedrag van hb of mb kinderen en hoe daarmee om te gaan als leerkracht. Daarnaast gaf het mij de mogelijkheid om te reflecteren op m’n eigen handelen t.a.v. deze leerlingen.”

“Op basis van deze training heeft de onze school het beleid t.a.v. vroegstarters wat meer aangescherpt. De onderbouwcollega’s zijn erg blij met de map.”

“Vond het een inspirerende dag!”

“Het biedt ruimte voor álle kinderen/kleuters, je kunt het dus inzetten bij de knappe kleuter maar je haalt er ook heel veel informatie uit voor alle kinderen, in de brede zin van het woord.”

“Deze training was specifiek gericht op kleuters. Toch vond ik het heel goed dat er ook steeds een uitstap werd gemaakt naar álle kinderen, omdat de kenmerken daar ook gelden. Al met al was het mooi, leerzaam en waardevol voor mij!”