Reacties op Knappe Kleuters

Over het signaleringsinstrument:

Knappe kleuters is een goed bruikbaar instrument bij het signaleren van kleuters en biedt ook méér. Het heeft een vriendelijke en uitnodigende vormgeving en je hebt de mogelijkheid om als leerkracht te verdiepen als je dat wilt. Het geheel staat dicht bij de leerkracht, de teksten zijn helder geformuleerd en de materialen zijn handzaam.  Esther de Boer, adviseur hoogbegaafdheid bij KPC Groep

Wat een juweeltje! – Jetta Franssen, Talentpunt Zevenaar

Mijn complimenten voor deze map. Ik heb ‘m deze vakantie meteen mee naar huis genomen en ben super enthousiast!  Kleuterleerkracht, groep 1/2

De map is erg overzichtelijk en het instrument is duidelijk uitgelegd. Kleuterleerkracht, groep 1

“Compleet, je hebt niks anders meer nodig”. Heel informatief, ook als je nog niets weet over kleuters met Ontwikkelingsvoorsprong.” Leerkrachten De Caroussel, Zevenaar.

 

Over de trainingen:
(reacties van verschillende deelnemers van de basistrainingen)

“De training gaf inzicht in het gewenste en/of ongewenste gedrag van hb of mb kinderen en hoe daarmee om te gaan als leerkracht. Daarnaast gaf het mij de mogelijkheid om te reflecteren op m’n eigen handelen t.a.v. deze leerlingen.”

“Op basis van deze training heeft de onze school het beleid t.a.v. vroegstarters wat meer aangescherpt. De onderbouwcollega’s zijn erg blij met de map.”

“Vond het een inspirerende dag!”

“Het biedt ruimte voor álle kinderen/kleuters, je kunt het dus inzetten bij de knappe kleuter maar je haalt er ook heel veel informatie uit voor alle kinderen, in de brede zin van het woord.”

“Deze training was specifiek gericht op kleuters. Toch vond ik het heel goed dat er ook steeds een uitstap werd gemaakt naar álle kinderen, omdat de kenmerken daar ook gelden. Al met al was het mooi, leerzaam en waardevol voor mij!”