Recensies Kleine Kinderen Grote Sprongen

Enkele mensen die werken met jonge begaafde kinderen hebben het instrument Kleine Kinderen Grote Sprongen bekeken en komen hieronder aan het woord.

Manon Robben- Boelé, VVE en Zorgcoordinator bij Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer:

“Kleine Kinderen Grote Sprongen in de Haarlemmermeer
SKH & GGD Kennemerland werken samen!

In de Haarlemmermeer werken we nauw samen met de GGD- Kennemerland. Hierin stemmen we de toeleiding van doelgroepkinderen voor ons VVE programma af, bespreken we de kinderen die extra aandacht in hun ontwikkeling vragen en daarnaast hebben we een gezamenlijk afgestemde zorgstructuur met de gemeente en MOC ’t Kabouterhuis, een van onze netwerkpartners in de jeugdzorg.

Het is dus voor ons logisch om ook voor deze kinderen de link te leggen in de samenwerking.

SKH heeft inmiddels naast een zorg coördinator 3 gespecialiseerde tutoren “Pientere Peuters” in huis. Zij signaleren peuters met een vermoedelijke ontwikkelingsvoorsprong en begeleiden de pedagogisch medewerkers en ouders.

We lopen hierin graag voorop omdat we ouders, pedagogisch medewerkers en de kinderen graag willen ondersteunen en hiermee samen verdere problemen voor kunnen zijn. We hebben daarom de jeugdartsen en collega’s van MOC ’t Kabouterhuis ook uitgenodigd voor de training Pientere Peuters. Hierin werd weer duidelijk dat het onderkennen van deze voorsprong lastig is en blijft omdat de ontwikkeling van jonge kinderen complex verloopt.

Daarnaast is er in ons vakgebied en in onze gemeente redelijk makkelijk kennis voor handen op het gebied van ontwikkelingsstoornissen (autisme, adhd, ..enz) en/ of achterstanden in de taalontwikkeling waardoor onze blik nog wel eens vertroebeld raakt. Reden te meer om de kinderen met een voorsprong op samen op de kaart te zetten en te houden J.

Het instrument Kleine Kinderen Grote Sprongen is een compleet pakket van kenmerken en tools dat ons en de artsen op het consultatiebureau in staat stelt om met een gerichte ‘bril’ te kijken. Ook voor ons is het fijn om naast ‘Pientere Peuters’ nu ook de kenmerken voor onze jongste kinderen/ baby’s op een rijtje te hebben. We kunnen nu bij de eerste signalen al gerichte doorvragen stellen en zo ontstaat er een gemeenschappelijke taal tussen ons, ouders en de jeugdartsen. We kunnen nu samen naar de kinderen kijken vanuit dezelfde expertise en hierin de ouders zorgvuldig meenemen.

De kaarten zijn gebruiksvriendelijk en makkelijk erbij te pakken in de dagelijkse spreekuren op het consultatiebureau en tijdens observaties en nagesprekken met de ouders op onze locaties. Daarnaast voorziet het instrument in allerlei tips voor boeken, spelmateriaal, kopieerbladen en doorverwijs- mogelijkheden voor ondersteuning waar nodig.

Praktisch en stevig onderbouwd. Onmisbaar in onze praktijk!”

 

Wanda Glebbeek, eigenaar en ervaringsdeskundige bij HB Linq

“Het belang van ‘vroeg-signaleren’ kan wat mij betreft niet vaak genoeg onderschreven worden. Als we echt willen voorkomen dat sommige hoogbegaafde kinderen vastlopen in het onderwijs en in hun leven begint dit met hen zo vroeg mogelijk te zien en (h)erkennen. Als we bij vastlopende kinderen de cases terug gaan bekijken zien we dat hier 9 van de 10 keer sprake is van te late signalering en te late interventies terwijl de signalen er wel waren..

Maar makkelijker gezegd dan gedaan want hoe herken je dan een hoogbegaafd kind zo vroeg mogelijk? Soms zien we zelfs al bij baby’s duidelijke kenmerken zie er op zouden kunnen wijzen dat het gaat om een ontwikkelingsvoorsprong en/of een hoogbegaafd kind. (Signalen van een voorsprong zeggen op zichzelf niet direct iets over hoogbegaafdheid, waarbij sprake is van ook andere kenmerken die Prof. dr. Kieboom zo mooi als ‘zijnsluik’ heeft omschreven..) Maar..moeten we dan al bij baby’s dit label geven? Wat mij betreft niet..

Maar wat echter wel van belang is dat we signaleren dat deze kenmerken er zijn zodat deze in het verdere verloop en de verdere ontwikkeling gevolgd kunnen worden.(zoals nu ook gebeurt bij achterstanden) Dat men ook alert is én blijft op deze zaken, zeker wanneer het kind naar een dagverblijf of onderwijsinstelling gaat en onderpresteren en aanpassingsgedrag direct op de loer liggen. Nou klinkt dit allemaal mooi maar hoe ga je nou als consultatiebureau- of dagverblijfmedewerker deze kinderen signaleren dan? Waar moet je op letten? Wat zouden signalen en kenmerken kunnen zijn? Daar de huidige signaleringsinstrumenten van consultatiebureaus hier weinig ruimte voor bieden is er een nieuw instrument ontwikkeld wat direct, ook tijdens deze korte contactmomenten, gebruikt kan worden:

KLEINE KINDEREN, GROTE SPRONGEN is een signaleringsinstrument voor ontwikkelingsvoorsprong bij kinderen van 0-4 jaar. Het is ontworpen door de Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong bestaande uit Fanny CattenstartMarieke Groenewold en Baukje van Dijk.

Het is een instrument voor professionals in de jeugdgezondheidszorg en bestaat uit een aantal overzichtelijke kaarten met mogelijke kenmerken, maar ook met helpende vragen en voorlichting voor zowel ouders als professionals en die handvatten geven voor gesprekken en observaties. Deze kaarten worden begeleid door een handleiding die in duidelijke en heldere bewoording ingaat op een stukje theorie maar ook duiding geeft bij het gebruik van de kaarten zodat zij niet zomaar als enkelvoudig afstreeplijstje kunnen worden ingezet.

Het mooie van dit instrument dat het ook aangeeft met welke zorgvragen ouders soms komen, zelf ook niet wetende wat de oorzaak is, bijvoorbeeld over het afwijkende slaapgedrag of de heftige emoties van hun kind. Ook geeft dit instrument een aantal duidelijke en praktische ondersteuningsadviezen die je als professional mee kunt geven aan ouders. Het is een makkelijk te gebruiken en helder hulpmiddel voor elke professional die met de ontwikkeling van hele jonge kinderen te maken heeft en misschien nog niet zo veel weet over ontwikkelingsvoorsprongen en/of hoogbegaafdheid. Fijn zou zijn als dit instrument zo snel mogelijk bij alle consultatiebureaus in Nederland gebruikt zou worden!”