Referenties

Wij delen graag de reacties van onze klanten met jullie zodat je een beeld krijgt wat wij voor je kunnen betekenen.

“De vernieuwde versie van Pientere Peuters en het bestaande Knappe Kleuters, zijn zeer uitgebreide signaleringsinstrumenten om vroeg een beeld te krijgen van sterke kinderen in de klas of bij het kinderdagverblijf. Voor het onderwijs is de map Knappe Kleuters het meest bruikbaar, daarom focust deze recensie zich daar vooral op.
Het instrument bestaat uit een aantal deelinstrumenten die al dan niet helemaal of gedeeltelijk kunnen worden ingezet voor de signalering. In de map is eerst een vrij uitgebreid deel theorie beschreven alvorens de praktijk van het instrument wordt toegelicht. Niet alle onderdelen zijn even belangrijk om te gebruiken. Wij zijn vooral fan van de uitgebreide intake voordat een kind de eerste stap in de school of het kinderdagverblijf zet. Het verkrijgen van informatie door een uitgebreide intake is een zuivere ‘nulmeting’ en nuttig om mogelijk aanpassingsgedrag te kunnen detecteren. De observatie in de klas die wordt vergezeld door de bijgeleverde opdrachten is een zeer mooi en compleet instrument. Aangevuld met de signaleringslijst van kenmerken is het een complete signaleringstool. Een leerkracht kan met dit instrument een goed beeld krijgen van kleuters met een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong, vermoedelijk krijgen ze hiermee ook sneller de onderduikende kleuters al in beeld.
Een aanrader voor elke kleuterschool om te signaleren. Ook de kinderen die zich verstoppen en niet uit zichzelf schoolse voorsprong laten zien kunnen zo in beeld komen en dat is ons veel waard.”

12 september 2018
Tessa Kieboom, Fien de Vos en Monique Fischer
Exentra vzw

 

“Pientere Peuters is een handig instrument dat helpt bij het vaststellen en in kaart brengen van een ontwikkelingsvoorsprong bij jonge kinderen. Het bevat observatievragen en spellen die je kan gebruiken om spelenderwijs een indruk te krijgen van waar een kind in de ontwikkeling staat, en vragenlijsten die je kan gebruiken om informatie van de ouders overzichtelijk te verzamelen. Daarnaast bevat het achtergrondinformatie en uitleg, ook bijvoorbeeld naar ouders toe.
Recentelijk mocht ik de geheel vernieuwde uitvoering van Pientere Peuters ontvangen, en ik moet zeggen, het is een grote verbetering! De vorige versie was al heel degelijk en praktisch in het gebruik. Maar de nieuwe versie is nog behoorlijk veel uitgebreider, en alles ziet er nog professioneler en gebruiksvriendelijker uit. Dus zeker de moeite waard om aan te schaffen als je op een deskundige manier de voorsprong van jonge kinderen wil kunnen documenteren, bijvoorbeeld om een advies te kunnen uitbrengen richting de leerkracht van het betreffende kind.”

6 november 2018
Dr. Nina Bien
Très Bien Coaching & Begeleiding

 

“Het volgen van de trainingen die verzorgd zijn door Fanny Cattenstart geven een diepere dimensie aan het kijken naar kleuters met een (vermoedelijke) ontwikkelingsvoorsprong. Ze presenteert op een vlotte, leerzame en enthousiaste  manier en kan veel theorie ook met praktijkvoorbeelden aanvullen. Hierdoor is het voor een ieder toegankelijk en goed te volgen. Ik merk dat mijn collega’s na het volgen van haar training meer met elkaar sparren over deze doelgroep leerlingen, en dat er kritisch wordt gekeken naar de wijze waarop gesignaleerd wordt. Het volgen van het tweede deel van de training is dan ook zeker iets wat als team op ons wensenlijstje hebben staan, en het liefst onder leiding van haar expertise. We ontvangen Fanny graag weer op onze school, tot dan!”

22 juni 2018
Jitske van Nek-Idema
Intern Begeleider Westermarskoalle

 

“Met ons onderbouwteam scholing gedaan voor het inzetten van het Knappe Kleuters-intrument. Fanny Cattenstart en Marieke Groenewold deden dat zeer inspirerend. Mooi hoe zij je aan het denken zetten door de dingen van een andere kant te belichten. Dat je sommige kinderen (en je eigen leerkrachtgedrag) dan opeens in een ander licht gaat zien!”

7 juni 2018
Jessica den Nijs
Intern begeleider OBS De Zonnewijzer

 

“Pientere Peuters, het signaleringsinstrument én de bijbehorende trainingen hebben ons als organisatie  enorm veel gebracht: kennis, kunde, houvast, groei. Geen hokjes denken, maar echt naar het kind en het gezin kunnen kijken. Gedrag en ontwikkeling blijven monitoren zodat je met de interactie en het activiteiten-aanbod echt het verschil kunt maken. Ik durf met een gerust hart te zeggen: SKH is ook voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong de optimale plek!

Onze tutoren kunnen inmiddels zelfs leerkrachten helpen bij het instromen van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong in het basisonderwijs. Door de warme overdracht is het voor de leerkrachten vanaf het begin duidelijk wat een kind in huis én wat hij of zij nodig heeft. Op deze manier biedt je ook de ouders waardevolle ondersteuning. Zij staan niet alleen in het zoeken naar het beste voor hun kind. Dat is winst voor het welbevinden van het kind! Samen kun je echt iets betekenen. Het snel kunnen schakelen en de gelijkwaardigheid in kracht van beide organisaties maakt het een prettige samenwerking.”

5 juni 2018
Manon Robben-Boelé
VE&Zorgcoördinator SKH en Trainer VE en gemandateerd professional Gemeente Haarlemmermeer

 

“Op de School of Understanding is er een verhoogde instroom van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Bij de start van onze preschool kwamen er dus ook veel peuters met een voorsprong binnen. Toch vonden wij het lastig te duiden of een kind een voorsprong had. Ook twijfelden we over ons aanbod. Daarom hadden wij behoefte aan expertise en handvatten. Het gebruik van het signaleringsinstrument Pientere Peuters en bij behorende training heeft ons absoluut geholpen. Door het bespreken van de zijnskant van deze kinderen zijn de signalen nu veel duidelijker voor ons. Ook de menstekeningen helpen ons enorm. Op het gebied van aanbod was het voor ons zeer verhelderend dat het niet zozeer in de materialen zit, als wel in activiteiten en vragen die wij stellen. Het kan zo simpel zijn als je meer kennis hebt, echte
eye-openers dus! Wij zijn nu echt goed aan de slag met deze groep kinderen. Dank voor
jullie expertise!”

31 mei 2018
Judith Mager
School of Understanding, coördinator preschool.

 

“Bij een paar kinderen in mijn groep zag ik duidelijk dat zij voorliepen. Daarnaast zag ik een grote gevoeligheid bij ze. Toen ik mij hierin ging verdiepen, kwam ik steeds de term hoogbegaafdheid tegen. Via Facebook kwam ik in contact met Fanny Cattenstart. De voorbeelden in de trainingen die ik bij haar volgde waren zo sprekend! Ze hielpen mij echt verder in mijn praktijk. Nu kan ik deze kinderen op emotioneel gebied en in hun cognitieve ontwikkeling veel beter bieden wat zij nodig hebben. Een bijkomend voordeel is dat ik nu ook van niet-hoogbegaafde kinderen een nog beter kindbeeld heb. Mijn professionaliteit is hierin echt gegroeid! Het is zo fijn om nu ook hun ouders beter te ondersteunen en uitleg te geven over ontwikkelingsvoorsprong en het gedrag van hun kind. Het signaleringsinstrument Pientere Peuters geeft veel houvast in mijn observaties en in de overdacht naar de basisschool. Ook hierin kan ik ouders nu veel beter ondersteunen!”

30 mei 2018
Sylvia Argelo
Eigenaar Kinderopvang Pip&Syl

 

 

“Als hoogbegaafdheidsspecialist verzorg ik veel cursussen en trainingen voor leerkrachten. Tijdens deze bijeenkomsten is een van de meest gestelde vragen ‘Hoe kunnen we kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong signaleren.’ Ik vertel dan over de noodzaak van vroegtijdig signaleren en dat het belangrijk is ouders serieus te nemen en onderdeel te maken van het signaleringsproces. Dit is het geval bij alle kinderen, maar kleuters (en peuters) in het bijzonder.

Met de komst van Knappe Kleuters is er een instrument op de markt dat inzoomt op de vroegsignalering. Daarbij zit, naar mijn mening, de kracht in het uitgebreide intakeproces, waar niet alleen met ouders in gesprek wordt gegaan maar ook de eerste observatie van het kind plaatsvindt. Indien er vermoedens zijn van een ontwikkelingsvoorsprong, wordt het kind direct als zodanig begeleid waardoor aanpassen en onderpresteren voorkomen kan worden. Knappe Kleuters bevat veel verdiepende informatie en ook de leerlijnen tot en met groep 4 zijn er in opgenomen.

Hierdoor heb je een krachtig instrument in handen waarmee je niet alleen kunt signaleren, maar ook de ontwikkeling van het kind in kaart kunt brengen. Scholen die op zoek zijn naar een signaleringsinstrument voor in de kleutergroepen, adviseer ik dan ook contact op te nemen met de Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong.”

16 maart 2018
Sacha Jansen
Eigenaar Kind in de kijker
Praktijk voor begeleiding van hoogbegaafde en hooggevoelige kinderen, hun ouders en leerkrachten.

 

Oudere referenties:

Door de training en het signaleringsinstrument Knappe Kleuters van de Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong sla je als school meer dan twee vliegen in één klap; De leerkrachten worden geschoold op het herkennen van risicosignalen / kindkenmerken rondom hoogbegaafdheid en zijn geïnspireerd voor de dagelijkse inrichting van het onderwijs. Daarnaast heb je beleidsmatig een ijzersterke aanvulling op het DHH. Dat je nu al vóórdat een kind op school start, het kind in beeld hebt, zorgt ervoor dat je preventief kunt handelen. De samenwerking met ouders wordt ook nog eens versterkt omdat ze het enorm waarderen dat we zo intensief met elkaar het kind bespreken vanaf de eerste schoolweken. Kortom; het levert heel veel op en het allerbelangrijkste is: “Het kind groeit in al zijn talenten & kracht”.
5 maart 2018 – Maud de Zwart – Leerkracht, Intern begeleider, plusklas-leerkracht, leercoach en hoogbegaafdheidsdeskundige

Knappe Kleuters heeft diverse pluspunten. Leerkrachten signaleren op dezelfde wijze. Dit zorgt voor een rode draad op de school. Doordat de ouders betrokken worden koppel je heel veel informatie direct terug met ouders. Je merkt gelijk of dat wat ze laten zien tijdens dit moment ook echt bij de kinderen past. Zo kun je onderpresteren actief voorkomen/ oplossen. Het signaleringsinstrument is breder inzetbaar. We krijgen ook aanvullende informatie die van belang is voor de leerkracht. Interesses, verlegenheid of juist niet, creativiteit, vragen, etc. De eerste kennismaking levert ook vaak zoveel plezier op dat kinderen extra zin hebben om naar school te gaan! Kortom: relevante informatie voor in de klas en enthousiaste kinderen!

De digitale formulieren bij Knappe Kleuters zijn heel prettig omdat je alles op 1 plek hebt! Het is eenvoudig en overzichtelijk. De vragenlijst voor ouders is heel makkelijk te versturen en komt direct in het systeem. Je kunt ook direct een datum voor een gesprek meesturen en dus is het maar 1 handeling voor de leerkracht.

Wat mij betreft is Knappe kleuters een succes, de aanvullende theoretische informatie is ook prettig als mensen nog niet zoveel kennis hebben op dit gebied. Heb je kennis op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid dan zul je zien dat dit model houvast kan bieden en je eigen expertise een extraatje kan zijn tijdens het volgen van dit model!

17 oktober 2017 – Rian Pot. – Leerkracht basisonderwijs en specialist hoogbegaafdheid & excellentie

 

Over het signaleringsinstrument Knappe Kleuters:

Knappe kleuters is een goed bruikbaar instrument bij het signaleren van kleuters en biedt ook méér. Het heeft een vriendelijke en uitnodigende vormgeving en je hebt de mogelijkheid om als leerkracht te verdiepen als je dat wilt. Het geheel staat dicht bij de leerkracht, de teksten zijn helder geformuleerd en de materialen zijn handzaam.
Esther de Boer, adviseur hoogbegaafdheid bij KPC Groep

Wat een juweeltje! – Jetta Franssen, Talentpunt Zevenaar

Mijn complimenten voor deze map. Ik heb ‘m deze vakantie meteen mee naar huis genomen en ben super enthousiast! – Kleuterleerkracht, groep 1/2

De map is erg overzichtelijk en het instrument is duidelijk uitgelegd. – Kleuterleerkracht, groep 1

Compleet, je hebt niks anders meer nodig”. Heel informatief, ook als je nog niets weet over kleuters met Ontwikkelingsvoorsprong. – Leerkrachten De Caroussel, Zevenaar.

 

Over de training ‘Signaleren met Knappe Kleuters’:
(reacties van verschillende deelnemers)

“De training gaf inzicht in het gewenste en/of ongewenste gedrag van hb of mb kinderen en hoe daarmee om te gaan als leerkracht. Daarnaast gaf het mij de mogelijkheid om te reflecteren op m’n eigen handelen t.a.v. deze leerlingen.”

“Op basis van deze training heeft de onze school het beleid t.a.v. vroegstarters wat meer aangescherpt. De onderbouwcollega’s zijn erg blij met de map.”

“Vond het een inspirerende dag!”

“Het biedt ruimte voor álle kinderen/kleuters, je kunt het dus inzetten bij de knappe kleuter maar je haalt er ook heel veel informatie uit voor alle kinderen, in de brede zin van het woord.”

“Deze training was specifiek gericht op kleuters. Toch vond ik het heel goed dat er ook steeds een uitstap werd gemaakt naar álle kinderen, omdat de kenmerken daar ook gelden. Al met al was het mooi, leerzaam en waardevol voor mij!”