Signaleren met ‘Kleine Kinderen Grote Sprongen’

Doel

In deze training leer je eerst de basistheorie die nodig is om jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong te signaleren. Vervolgens leer je hoe je het signaleringsinstrument optimaal kunt inzetten voor een goede signalering op het consultatiebureau.

Inhoud

We starten de training met het scheppen van het theoretisch kader. Als je goed weet hoe de ontwikkeling van een kind verloopt en hoe deze bij kinderen met een voorsprong anders verloopt kun je signalen immers beter interpreteren. De verschillende manieren van kijken naar kinderen met een voorsprong komen daarom uitgebreid aan bod. Wat vertellen ouders en hoe kun je hierin signalen van een ontwikkelingsvoorsprong herkennen?
In de training wordt vervolgens ingegaan op de te nemen stappen. Welke vragen stel je, welke adviezen geef je, wat is belangrijk in de voorlichting die je aan ouders geeft? Naar wie kan je doorverwijzen? Alle aspecten van het instrument Kleine Kinderen Grote Sprongen komen aan de orde.

Daarnaast vindt tijdens de training veel uitwisseling van ervaringen plaats. Dit draagt bij aan meer herkenning, een dieper begrip van de theorie en meer inzicht in het gebruik van het signaleringsinstrument. Om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheid tot uitwisseling, hanteert de Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong voor deze training een minimum aantal van 8 deelnemers.

Voor wie?

Professionals in de jeugdgezondheidszorg die werken met kinderen tot zes jaar, met name artsen en verpleegkundigen die werkzaam zijn op het consultatiebureau.

Om de scholing rond Kleine Kinderen Grote Sprongen op maat te vorm te geven voor elke organisatie raden wij aan contact op te nemen met de expertgroep voor het bespreken van de mogelijkheden en wensen.

Naast de hier genoemde training bieden we trainingen en workshops over hoogbegaafdheid op maat aan. Het onderwerp ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid kan zo voor alle professionals in de organisatie aan bod komen.

Tijdsinvestering

De training bestaat uit twee bijeenkomsten van elk 2 uur. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt de theoretische achtergrond behandeld en bij de tweede bijeenkomst bespreken we hoe het instrument Kleine Kinderen Grote Sprongen in de praktijk werkt. Het is mogelijk om beide bijeenkomsten op dezelfde dag te plannen.

Prijs

€ 195,- (incl btw). Het signaleringsinstrument is hier niet bij inbegrepen.

Alle tarieven behorende bij Kleine Kinderen Grote Sprongen vind je op deze pagina.

Trainingsdata

De trainingen worden op verschillende plaatsen in het land gegeven door onze experts. Data en tijden worden in overleg vastgesteld. Wil je deelnemen aan een reeds geplande training? Schrijf je dan in via onderstaand formulier.

De training kan ook ‘in company’ worden gegeven, dat wil zeggen binnen je eigen organisatie. In dat geval hanteren we andere tarieven (niet per persoon). Neem voor een ‘in company’ training contact op via onderstaand formulier.

Naast de hier genoemde training bieden we ook trainingen en workshops over hoogbegaafdheid in het algemeen aan voor alle professionals werkzaam in de jeugdgezondheidszorg. Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden via onderstaand formulier.

Inschrijven

Om je aan te melden voor een training of voor meer informatie, vul onderstaand formulier in.

Lees ons privacy statement voor informatie over uw gegevens.