Aan het werk met Knappe Kleuters!

Doel

In deze training leer je om kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong tot leren te laten komen op het niveau dat passend voor hen is. Hierbij kan gekozen worden tussen twee nevendoelen: het opzetten van verrijkingsonderwijs of inzicht krijgen in je eigen leerkrachtvaardigheden ten behoeve van lesgeven aan kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.

Ipag 11nhoud

De training bestaat uit twee dagdelen van elk 3 uur. Er wordt aandacht besteed aan de basistheorie van ontwikkelingsvoorsprong en aan vaardigheden die kleuters met een voorsprong vaak extra moeten oefenen (leren leren, doorzetten, samenwerken). Afhankelijk van de keuze van de groep cursisten wordt vervolgens ingegaan op verrijkingsonderwijs dan wel op leerkrachtvaardigheden.

Bij verrijking laten we zien dat leerkrachten heel gemakkelijk hun lessen kunnen aanpassen voor kleuters met een voorsprong door andere opdrachten te geven bij bestaand materiaal of bestaand materiaal anders te gebruiken. Verrijking heb je al in huis dus! Daarnaast laten we zien hoe je eenvoudig elkaar kunt inspireren tot vele nieuwe ideeën en dat passend onderwijs voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong dus helemaal niet veel tijd hoeft te kosten.

Bij leerkrachtvaardigheden ligt de nadruk op de competenties die de leerkracht al heeft en nog moet ontwikkelen om kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong passend onderwijs te kunnen bieden. Inzicht in de eigen sterke punten en leerpunten speelt hierin een rol. Concreet gaat het om interpersoonlijke competenties zoals een gelijkwaardige relatie kunnen opbouwen met kleuters, pedagogische competenties zoals kleuters procesgerichte feedback geven en het respecteren van de zijnskenmerken van hoogbegaafdheid, didactische competenties zoals het weten in te zetten van de taxonomie van Bloom, falen in een positief daglicht weten te stellen en kinderen aan moedigen vanuit verschillende standpunten te redeneren. Uiteraard geven we tips en adviezen hoe missende vaardigheden getraind kunnen worden. Tussen het eerste en tweede dagdeel zal het geleerde in praktijk gebracht worden.

Voor wie?

Leerkrachten onderbouw (groep 1, 2 en eventueel 3)
Intern Begeleiders
Remedial Teachers

Tijdsinvestering

Deze training duurt twee dagdelen

Overige informatie

Minimum aantal deelnemers: 8, maximum: 12. Het maximum aantal deelnemers wordt bewust laag gehouden om goed in te kunnen spelen op vragen.

Accreditatie

Deze training is gevalideerd door registerleraar. Het totale aantal registeruren is 6 RU.

Investering

€ 295,- (incl btw). De signaleringsmap is hier niet bij inbegrepen.
Pakketprijzen vind je op deze pagina.

Trainingsdata

De trainingen worden op verschillende plaatsen in het land gegeven door onze experts. Data en tijden worden in overleg vastgesteld. Wil je deelnemen aan een reeds geplande training? Schrijf je dan in via onderstaand formulier.

De training kan ook ‘in company’ worden gegeven, dat wil zeggen binnen je eigen organisatie. In dat geval hanteren we andere tarieven (niet per persoon). Neem voor een ‘in company’ training contact op via onderstaand formulier.

Naast de hier genoemde training bieden we ook trainingen en workshops over hoogbegaafdheid in het algemeen aan voor alle professionals werkzaam in de jeugdgezondheidszorg. Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden via onderstaand formulier.

Inschrijven

Voor aanmelden of meer informatie, stuur een mail naar info@expertgroepontwikkelingsvoorsprong.nl .

Lees ons privacy statement voor informatie over uw gegevens.