INSPIRATIESESSIES

2De Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong organiseert ook in 2023 gratis en online inspiratiesessies over ontwikkelingsvoorsprong voor iedereen die werkt met jonge kinderen.

Er staan 4 sessies gepland met verschillende onderwerpen tot de zomervakantie.

Op 15 februari vertellen we over het belang van kennis opdoen over ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid en hoe onze opleidingen hierin kunnen ondersteunen.

Voor iedereen die met kinderen werkt, van 19.30 – 20.30 uur.

 

Op 21 maart is er een avond inspiratie sessie voor de werkers in de kinderopvang en gastouders om kennis te maken met het onderwerp ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid. Zaken als wat is het, wat kunnen signalen zijn op de groep en van ouders en waarom is signalering van belang komen langs in deze sessie.

Voor medewerkers uit de opvang voor kinderen, van 19.30 – 20.30 uur.

 

Op 11 mei is er een ochtend inspiratie sessie voor de professionals die werken met kinderen in een zorg- of therapeutische setting. Denk aan jeugdverpleegkundigen, pedagogen, opvoedondersteuners, logopedisten, psychologen, kindercoaches. We gaan dan aan de slag met de achtergrond van ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid, wat kunnen signalen en gedragingen zijn en waarom is signalering van belang.

Deze sessie is van 9 – 10 uur.

 

Op 14 juni willen we graag de partners in de gemeente bereiken met kennis en inspiratie over ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid. Want zij gaan over de Lokaal Educatieve Agenda, geven wijkteams ruimte en bepalen voor een groot gedeelte waar de aandacht in de zorg voor kinderen naar uitgaat binnen de wijkteams, Centra voor jeugd en Gezin en VVE beleid. We willen graag kennis delen over de voordelen van vroegsignalering, de preventieve werking en inspiratie geven hoe dit in de gemeentelijke structuur een plek kan krijgen.

Voor gemeenteraadsleden, wethouders en beleidsadviseurs van de afdelingen onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg, van 19.30 – 20.30 uur.

 

De inspiratiesessies duren ongeveer een uur, zijn waar mogelijk interactief en worden niet opgenomen. Na afloop krijgen de deelnemers de presentatie en de Zijnskenmerken poster gemaild.

“Bedankt voor alle inspiratie en creativiteit. Kinderen groeien hiervan!”

een nieuwsbrieflezer