INSPIRATIESESSIES

 Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong organiseert ook in 2023 gratis en online inspiratiesessies over ontwikkelingsvoorsprong voor iedereen die werkt met jonge kinderen.

Er zijn 7 sessies gepland met verschillende onderwerpen. En 3 momenten om kennis te maken met onze opleidingen.

Op 15 februari hebben we over het belang van kennis opdoen over ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid gesproken en hoe onze opleidingen hierin kunnen ondersteunen.

 Op 21 maart was er de druk bezochte avond -inspiratie sessie voor de werkers in de kinderopvang en gastouders om kennis te maken met het onderwerp ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid. Zaken als wat is het, wat kunnen signalen zijn op de groep en van ouders en waarom is signalering van belang zijn langs gekomen in deze sessie.  Deze sessie wordt ook op 26 september aangeboden om 20 uur.

Op 11 mei was er een ochtend inspiratie sessie voor de professionals die werken met kinderen in een zorg- of therapeutische setting. Denk aan jeugdverpleegkundigen, pedagogen, opvoedondersteuners, logopedisten, psychologen, kindercoaches. We gaan dan aan de slag met de achtergrond van ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid, wat kunnen signalen en gedragingen zijn en waarom is signalering van belang.  Deze sessie wordt herhaald op 18 oktober om 9 uur.

Op 14 juni willen we graag de partners in de gemeente bereiken met kennis en inspiratie over ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid. Want zij gaan over de Lokaal Educatieve Agenda, geven wijkteams ruimte en bepalen voor een groot gedeelte waar de aandacht in de zorg voor kinderen naar uitgaat binnen de wijkteams, Centra voor Jeugd en Gezin en VVE beleid. We willen graag kennis delen over de voordelen van vroegsignalering, de preventieve werking en inspiratie geven hoe dit in de gemeentelijke structuur een plek kan krijgen. 

Voor gemeenteraadsleden, wethouders en beleidsadviseurs van de afdelingen onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg, van 19.30 – 20.30 uur.  Ook op 9 november wordt er een sessie georganiseerd om 9 uur.

De inspiratiesessies duren ongeveer een uur, zijn waar mogelijk interactief en worden niet opgenomen. Na afloop krijgen de deelnemers de presentatie en de Zijnskenmerken poster gemaild. 

 

Ook om kennis te maken met onze opleidingen zijn er online inspiratiemomenten in gepland: op 9 en 23 mei en 11 oktober krijg je een inkijkje in de online omgeving van onze opleidingen.

Op 9 en 23 mei hebben al plaatsgevonden, op 11 oktober is er een sessie om 9 uur. Aanmelden kan via onderstaande knop.

We zien je graag!

 

 

“Bedankt voor alle inspiratie en creativiteit. Kinderen groeien hiervan!”

een nieuwsbrieflezer