INSPIRATIESESSIES

De Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong organiseert ook in 2022 gratis en online inspiratiesessies over ontwikkelingsvoorsprong voor iedereen die werkt met jonge kinderen.

De eerste sessie heeft als onderwerp ‘wat is ontwikkelingsvoorsprong’.
De tweede sessie gaat over signaleringsmogelijkheden binnen jouw werkveld.

Voor professionals uit kinderopvang, peuterspeelzaal en gastouders is er op 15 maart (19.30 uur) sessie 1 en
op 19 mei (9.00 uur en nogmaals om 19.30 uur) sessie 2.

Voor professionals uit de zorg voor de jeugd is er op 21 april sessie 1 en op 21 juni sessie 2, deze sessies starten beide om 16.00 uur.

De inspiratiesessies duren ongeveer een uur, zijn waar mogelijk interactief en worden niet opgenomen. Na afloop krijgen de deelnemers de presentatie en de Zijnskenmerken poster gemaild.

“Bedankt voor alle inspiratie en creativiteit. Kinderen groeien hiervan!”

een nieuwsbrieflezer