Welk instrument past bij jouw werkveld

Begeleiding, Onderwijs of Opvang

Voor scholen: het instrument ‘Knappe Kleuters’ helpt kleuterleerkrachten of intern begeleiders een ontwikkelingsvoorsprong te signaleren vanaf de schoolstart. Het focust op het goed leren kennen van het kind voordat het zich aanpast. Zo zie je niet alleen de kinderen die cognitief opvallen maar ook kinderen met andere uitingen. Daarnaast vind je er handvatten voor het breder in beeld brengen van de leerbehoefte en het niveau van ontwikkeling bij een kind met voorsprong, en bijpassende adviezen voor de aanpak en begeleiding.

Voor kinderopvang of gastouder: het instrument ‘Pientere Peuters vanaf de eerste oogopslag’ is ontwikkeld voor de kinderopvang, peuterspeelzalen en voor gastouders. Met behulp van dit instrument kan een ontwikkelingsvoorsprong gesignaleerd worden. Daarnaast vind je er handvatten voor de verdere aanpak en begeleiding als er een ontwikkelingsvoorsprong gesignaleerd wordt. Ook helpt het pedagogisch medewerkers, tutoren of leidinggevenden om de ontwikkeling bij kinderen van 0-4 jaar goed in beeld te brengen.

Voor het consultatiebureau is ‘Kleine Kinderen Grote Sprongen’ ontwikkeld. Het is een instrument waarmee een ontwikkelingsvoorsprong gesignaleerd kan worden. Het richt zich op de belangrijkste signalen en vragen waardoor een voorsprong in de ontwikkeling in beeld komt. Ook vind je er handvatten voor een juiste advisering en tips voor een eventuele doorverwijzing. Tijdige signalering is van groot belang voor een juiste begeleiding van het kind en biedt houvast aan de ouders.

Voor leerkrachten van kleuters hebben we het werkboek Bloomen met kleuters. Dit werkboek geeft een basis om de theorie van Bloom te begrijpen en hem toe te kunnen passen in je lespraktijk. Daarna komen veel verschillende lesmomenten uit de groepen 1 en 2 aan bod waarbij je aan de slag gaat met Bloom. We geven voorbeelden en vervolgens een opdracht om zelf mee te oefenen. Alle voorbeelden kun je natuurlijk in je groep gaan gebruiken. Bij elk werkboek ontvang je twee setjes Bloomkaarten en toegang tot de besloten Bloom Facebookgroep waar je kunt sparren en leuke lesideeën opdoen.

Kijk hier voor de inspirerende bijbehorende cursus: naar online cursus Bloomen!

De kaartenset Herken Hoogbegaafdheid is ontwikkeld voor professionals rondom het kind van 0-12 jaar. Met deze kaarten willen we je graag op eenvoudige wijze ondersteunen bij het herkennen van deze kinderen en hun behoeften. De set is bedoeld voor een eerste duiding. Naast signalen en kenmerken vind je er ook vervolgvragen die je kunt stellen aan ouders en de eerste belangrijke adviezen voor ouders, leerkrachten en andere hulpverleners.

Enige aanvulling en verdieping vind je op onze website, op de bij deze set behorende webpagina. Voor een meer gedegen signalering zijn er uitgebreidere instrumenten voor diverse werkvelden.

Het instrument Drie stappen bij hoogbegaafdheid maakt het mogelijk voor elke zorgprofessional om hoogbegaafdheid mee te nemen in zijn beeld van een kind. Hiermee kan hoogbegaafdheid gesignaleerd worden en worden handvatten gegeven voor de begeleiding en advisering van het kind en zijn ouders en andere begeleiders. De eerste stap is bewustwording, de tweede stap is signaleren: dit kan met de bijbehorende kaarten, evenals met aanvullende instrumenten in de bijlagen. Stap drie geeft handvatten voor een volledig beeld, advisering en begeleiding.

Referenties van klanten

Het instrument ‘Knappe Kleuters’ is volledig gericht op leerlingen in groep 1 en 2. Hierdoor krijg je meer specifieke informatie over de ontwikkeling én de mogelijke voorsprong van kleuters ten opzichte van andere instrumenten.

Je krijgt de benodigde startinformatie om te signaleren en de verdiepende informatie. Voor het signaleren van de kleuter wordt niet alleen gebruik gemaakt van ‘scores’ maar juist ook van spelobservatie én het gesprek met de kleuter.

Persoonlijk vind ik het gesprek heel waardevol voor het signaleren. En bij elk onderdeel van de signalering, zoals de anamnese en spelobservatie, wordt goede achtergrond informatie gegeven wat nu wel of niet een signaal van ontwikkelingsvoorsprong en/of hoogbegaafdheid kan zijn. Dit maakt het in de praktijk herkenbaar en praktisch.

Verder vind ik de kwaliteit van de map heel goed: stevige bladen en ringband…..het kan prima tegen een stootje en is dus duurzaam.

Aanrader! En nog mooier als je de training volgt, want dat geeft toch dat extra zetje om ermee aan de slag te gaan en je persoonlijke vragen te stellen.

Sonja Morbé

Specialist Hoogbegaafdheid, Wijssein

Pientere Peuters is een handig instrument dat helpt bij het vaststellen en in kaart brengen van een ontwikkelingsvoorsprong bij jonge kinderen.

Het bevat observatievragen en spellen die je kan gebruiken om spelenderwijs een indruk te krijgen van waar een kind in de ontwikkeling staat, en vragenlijsten die je kan gebruiken om informatie van de ouders overzichtelijk te verzamelen.

Daarnaast bevat het achtergrondinformatie en uitleg, ook bijvoorbeeld naar ouders toe. Recentelijk mocht ik de geheel vernieuwde uitvoering van Pientere Peuters ontvangen, en ik moet zeggen, het is een grote verbetering!

De vorige versie was al heel degelijk en praktisch in het gebruik. Maar de nieuwe versie is nog behoorlijk veel uitgebreider, en alles ziet er nog professioneler en gebruiksvriendelijker uit.

Dus zeker de moeite waard om aan te schaffen als je op een deskundige manier de voorsprong van jonge kinderen wil kunnen documenteren, bijvoorbeeld om een advies te kunnen uitbrengen richting de leerkracht van het betreffende kind.

Dr. Nina Bien

Très Bien Coaching & Begeleiding

"Bedankt voor alle inspiratie en creativiteit.
Kinderen groeien hiervan!"

een nieuwsbrieflezer

Onze certificeringen en registraties:

Certificeringen en registraties