Onderwijs

Onderwijs

Voor de leerkracht, intern begeleider, ondersteuner of professional verbonden aan scholen via bestuur, stichting of samenwerkingsverband

Herken je je in één van deze vragen of wensen?

Z

Zoek je naar een opleiding of cursus over hoogbegaafdheid of ontwikkelingsvoorsprong die past bij jouw werk?

Z

Wil je weten hoe je hoogbegaafde kinderen kan laten sprankelen en groeien?

Z

Wil je ouders met vragen over hoogbegaafdheid of ontwikkelingsvoorsprong kunnen ondersteunen?

Z

Ben je heel nieuwsgierig naar alles wat met hoogbegaafdheid te maken heeft, of heb je al veel kennis maar wil je je echt expert gaan voelen?

Z

Is het voor jou nieuw, of weet je al veel maar mis je nog de vertaalslag naar de praktijk?

Z

Of kan jouw organisatie wel een deskundige gebruiken die hierover meedenkt, goede vragen stelt en antwoorden heeft, van alledaagse zaken tot specifieke uitdagingen?

Z

Een SKJ geaccrediteerde opleiding? (geldt voor onze opleidingen, nog niet voor cursussen)

Dan vind je hieronder wat je zoekt!

Je vindt hieronder de opleiding en cursussen die het best bij jou aansluiten. Of je nu meer kennis wil of de praktische vertaalslag van het geleerde naar jouw werk wil maken. Een expert in de organisatie die collega’s kan adviseren en scholen, of een vergroting van de expertise in jouw organisatie of binnen je aanbod.

Jouw werkveld, expertise en voorkeur kunnen bepalen welke opleiding of cursus het meest geschikt is.

Twijfel je nog? Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via info@expertontwikkelingsvoorsprong.nl.

Cursus Knappe
Kleuters

Cursus Bloomen
met kleuters

Opleiding Hoogbegaafdheid in de zorg (uitgebreid)

Meer opleidingen

Cursus Knappe Kleuters

Deze cursus bevat alle benodigde kennis om ontwikkelingsvoorsprong te kunnen signaleren. We geven er oefeningen bij zodat je ook je kennis in praktijk kunt toetsen en het signaleren kunt gaan uitvoeren. Lees verder onder de foto.

€ 295

vrijgesteld van BTW

Wil jij meer kennis over Knappe Kleuters? Je in ontwikkelingsvoorsprong verdiepen en dit ook beter kunnen signaleren? Wil je gaan werken met het instrument Knappe Kleuters en hiermee gaan signaleren? Lees dan hier verder over deze cursus Signaleren met Knappe Kleuters.

LET OP: het basisdeel van deze cursus is dezelfde als de cursus Ontwikkelingsvoorsprong en signaleren. Voor de opdrachten bij het instrument Knappe Kleuters heb je de map Knappe kleuters nodig.

Iedereen die werkt met kinderen krijgt met enige regelmaat te maken met een hoogbegaafd kind. Bij jonge kinderen noemen we dat ontwikkelingsvoorsprong. Dat dit veel invloed heeft op hoe het kind zich ontwikkelt en op de begeleiding die hij nodig heeft is minder bekend. En als je goed wilt begeleiden zul je eerst goed moeten signaleren.

Deze opleiding is gericht op professionals die kinderen individueel begeleiden of werken met groepen kinderen. Werk je bijvoorbeeld als leerkracht of als gastouder, als psycholoog of orthopedagoog, intern begeleider of opvoedondersteuner? Deze opleiding is geschikt voor jou. Het doel is dat jij de ontwikkelingsvoorsprong bij een kind tijdig in beeld hebt.

Heb je het instrument Knappe Kleuters al in huis of ga je deze aanschaffen? Je krijgt korting als je deze cursus volgt. Hier vind je onze winkel.

Deze onderwerpen komen uitgebreid aan bod:

 • Modellen en terminologie rondom Hoogbegaafdheid
 • Kenmerken en behoeften
 • Gedrag en onderliggende oorzaken
 • Hulpmiddelen en instrumenten bij signaleren
 • Diversiteit in ontwikkeling
 • Het gebruik van het instrument Knappe Kleuters
 • Het werken met een intake
 • De meerwaarde van oudergesprekken
 • Het in kaart brengen van kinderen; manier van werken, kenmerken, gedrag
 • Oefeningen voor het omzetten van de theorie naar de praktijk.

Deze opleiding is volledig online te volgen, via videolessen en tekstlessen. De studiebelasting is per persoon verschillend. Het is afhankelijk van de hoeveelheid verwerkingstijd die nodig of gewenst is tussen de 7 en 10 uur.

Wat krijg je:

 • Kennis via videolessen en tekstlessen over alles wat je moet weten op het gebied van ontwikkelingsvoorsprong
 • 6 maanden toegang tot deze kennis in een uitgebreid, praktisch en overzichtelijk vormgegeven online omgeving
 • 20 procent korting op een signaleringsinstrument naar keuze
 • Feedback op de ingeleverde opdrachten (er wordt gekeken of je voldoende aan de opdrachten hebt gewerkt en het geleerde hebt begrepen)
 • Toegang tot online vragenuurtjes
 • Deelnamebewijs als de ingeleverde opdrachten voldoende zijn

Wil je deze opleiding volgen, maar heb je nog vragen? Mail dan met info@expertgroepontwikkelingsvoorsprong.nl

Ook voor deelname met een groep of team, eventueel met maatwerk bijeenkomst(en), kan je ons een mail sturen.

DEZE CURSUS IS MEDE ONTWIKKELD DOOR EEN PEDAGOGISCH COACH EN KAN ONDER DIE UREN WORDEN INGEVULD

Cursus Bloomen met Kleuters

Uitleg van en oefening in het gebruiken van de taxonomie van Bloom in je werk met kleuters. Inspirerende voorbeelden en lessen, maar ook echt zelf aan de slag gaan zodat je alle denkvaardigheden in je vingers krijgt. De cursus bestaat uit een digitale leeromgeving, oefeningen, een online bijeenkomst én een WERKboek Bloomen met kleuters.

€ 195

vrijgesteld van BTW

De taxonomie van Bloom beschrijft leren in 6 niveaus. De onderste 3 niveaus gebruiken we veelvuldig in ons onderwijs. Het gaat om de leervaardigheden onthouden, begrijpen en toepassen. De bovenste 3 niveaus zijn abstracter en complexer, het gaat om analyseren, evalueren en creëren. We gebruiken deze denkordeniveaus juist weinig in het onderwijs. En dat terwijl juist deze denkvaardigheden zoveel opleveren als kinderen ze leren gebruiken.

Daar komt bij dat het voor hoogbegaafde kinderen helemaal past bij hun manier van denken, abstract en complex. Het is de manier van denken die hen echt áánzet. Het aanbieden van de hogere denkorde niveaus biedt hen een motiverende en doeltreffende vorm van verrijking.

Als je handigheid krijgt in het werken met de taxonomie van Bloom dan zit je voor je verrijking niet meer vast aan een bepaald moment van de dag, een specifiek thema of beschikbaar materiaal. Je kunt eigenlijk bij elke werkvorm, bij elk thema en op elk moment van de dag, een vraag of opdracht geven die een beroep doet op de hogere denkorde. Je kunt dan eenvoudig en met regelmaat verrijking bieden, en aansluiten en inspelen op de belangstelling en het spel van de kinderen. En dat allemaal zonder specifieke voorbereiding.

Doel van de cursus

Je kunt gebruik maken van de taxonomie van Bloom in je onderwijs, waardoor je eenvoudig verrijkende leerstof kunt bieden.

Inhoud

Deze cursus bestaat uit 3 onderdelen.

 • De lessen in de online omgeving
 • Opdrachten
 • De online bijeenkomst waarin opdrachten worden uitgewisseld en vragen kunnen worden gesteld.

We starten de training met een introductie in de theorie van Bloom. Daarna maak je kennis met tal van voorbeelden van Bloomvragen en opdrachten op verschillende niveaus. Maar vooral gaan we samen aan de slag met het maken van Bloom vragen en opdrachten voor kleuters. De oefening maakt je vaardiger in het toepassen van de taxonomie. En het levert mooie les ideeën op die we in de bijeenkomst met elkaar zullen delen.

We focussen vooral op de hogere denkordeniveaus: analyseren, evalueren en creëren en je gaat aan de slag met je eigen onderwerp, thema, leerstof onderdeel, kerndoel, gymles of wat jou voorkeur heeft.

Misschien wil je werken aan het thema waar je op het moment midden in zit, zodat je het de dag daarna meteen kunt toepassen. Of je vindt het lastig om de taxonomie te gebruiken bij hoeken, bij begrijpend luisteren, of misschien wel bij de gymles.

Als alle niveaus zijn besproken en geoefend dan gaan we ook nog kijken welke eisen bij een opdracht kunnen zorgen voor meer verdieping. Zo kun je met behulp van passende eisen beter differentiëren in je onderwijs.

Het WERKboek Bloomen met kleuters krijg jij bij deze training zodat je nog meer kunt oefenen in allerlei onderdelen van je werk.

Als je na de training met regelmaat blijft oefenen dan zul je merken dat je het zo goed onder de knie hebt, dan hoef je niet meer voor te bereiden en is er altijd verrijking als jij er bent.

Bij wensen buiten deze beschrijving bespreken wij graag de mogelijkheden om de scholing op maat vorm te geven. Ook wensen met betrekking tot scholing van een volledige organisatie of een heel team kunnen worden overlegd om te komen tot het juiste maatwerk. Neem hiervoor contact met ons op.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor leerkrachten van groep 1 en 2 in het Primair Onderwijs. Daarnaast is de training aan te raden voor klassen- of onderwijsassistenten, intern begeleiders, remedial teachers en coördinatoren of specialisten hoogbegaafdheid. Ook leerkrachten van de groepen 3 en 4 én voor pedagogisch medewerkers en anderen die werken met peuters of in BSO is de training waardevol.

Wat krijg je?

 • Kennis via videolessen en opdrachten over de Taxonomie van Bloomen en het werken hiermee in de kleuterbouw
 • 6 maanden toegang tot deze kennis in een uitgebreid, praktisch en overzichtelijk vormgegeven online omgeving
 • Het WERKboek Bloomen met kleuters
 • Toegang tot een online-bijeenkomst

Wil je deze opleiding volgen, maar heb je nog vragen? Mail dan met info@expertgroepontwikkelingsvoorsprong.nl

Ook voor deelname met een groep of team, eventueel met maatwerk bijeenkomst(en), kan je ons een mail sturen.

DEZE CURSUS IS MEDE ONTWIKKELD DOOR EEN PEDAGOGISCH COACH EN KAN ONDER DIE UREN WORDEN INGEVULD

Opleiding Hoogbegaafdheid in de zorg (uitgebreid)

Een complete opleiding waarbij je alle modules volgt, aan kunt sluiten bij online kennis en vraag bijeenkomsten, opdrachten maakt, en die je afsluit met een deelnamebewijs.

€ 1200

vrijgesteld van BTW

Wil jij meer kennis over hoogbegaafdheid? Je in dit onderwerp verdiepen of op je werk hierin specialiseren? Handvatten om ouders of je collega’s straks te kunnen adviseren, of kinderen beter te kunnen begeleiden? Weten hoe je in je eigen aanbod rekening kunt houden met hoogbegaafdheid? Lees dan verder over deze uitgebreide opleiding ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid.

Iedereen die werkt met kinderen krijgt met enige regelmaat te maken met een hoogbegaafd kind. Hoogbegaafdheid heeft veel invloed heeft op hoe het kind zich ontwikkeld en op de begeleiding die hij nodig heeft. Vaak is er de vraag hoe je hierop in kunt spelen, wat deze kinderen nodig hebben en hoe je hen herkent.

Deze opleiding is gericht op professionals in de zorg. Vaak begeleiden zij kinderen op individuele basis, maar ook wel in of binnen groepen. Ben je psycholoog of orthopedagoog, kindercoach, jeugdarts, leerkracht of opvoedondersteuner? Deze opleiding is bedoeld voor jou.

Je ontwikkelt de expertise op gebied van hoogbegaafdheid die je in staat stelt om dit in je werk toe te passen. Daardoor weet je beter hoe je deze kinderen kunt signaleren en begeleiden. En hoe je beter kunt inspelen op hoogbegaafdheid in je de begeleiding, therapie, of bij testen en in onderzoek. Je kunt dit toepassen in je werk maar ook deze expertise een plek geven binnen je organisatie, en natuurlijk je collega’s hierin adviseren.

Deze onderwerpen komen uitgebreid aan bod:

 • Signaleren van hoogbegaafdheid
 • Behoeften, gedrag en problemen
 • Begeleidingsbehoefte en aanpak
 • Ontwikkeling volgen en begeleidingsplan
 • Onderwerpen die samenhangen met hoogbegaafdheid zoals: verrijking in de groep, onderpresteren, misdiagnose, mindset, executieve functies, faalangst, zelfbeeld, creativiteit, en meer.
 • Handvatten voor het omzetten van de theorie naar de praktijk.

Deze opleiding is volledig online te volgen, via videolessen en tekstlessen en een handige dropbox met verdiepende informatie en handige tools zoals handige vragenlijsten, een kind in beeld lijst, format begeleidingsplan, materialenlijst en meer. De studiebelasting voor deze opleiding is gemiddeld 91 uur maar per persoon verschillend.

Er zijn maandelijks online kennis- en vraagbijeenkomsten waar je aan mee kunt doen. Daarnaast krijg je verwerkingsopdrachten waardoor de stof echt kan landen en je deze direct gaat toepassen. Je levert de opdrachten aan het eind in, en krijgt, mochten deze nog niet voldoende zijn, de mogelijkheid om ze verbeteren met behulp van feedback.

Deze opleiding is SKJ geaccrediteerd voor 41,50 punten.

Wat krijg je:

 • Alle video-lessen van de opleidingsmodules in onze online omgeving
 • Alle tekstlessen van de opleidingsmodules in onze online omgeving
 • Opdrachten om de stof te verwerken en in praktijk te brengen
 • 1,5 jaar toegang tot onze online omgeving
 • Een aanvullende Dropbox met extra informatie, tools en video’s
 • Onbeperkt toegang tot vragenuurtjes of kennisbijeenkomsten via zoom gedurende de looptijd van je toegang – wij organiseren minimaal 1 bijeenkomst per maand
 • Een deelnamebewijs op naam bij voldoende deelname *
 • 30 procent korting op een signaleringsinstrument naar keuze

 Wat krijg je niet bij deze uitgebreide versie?

 • Geen persoonlijke begeleiding, coaching of advies
 • Geen boeken, instrumenten, tools als begeleidingsinstrumenten of andere praktische hand-outs
 • Geen certificaat

* Je ontvangt een deelnamebewijs bij deelname aan zes of meer online kennis- en vraagbijeenkomst, en bij voldoende afronding van de opdrachten. Zo kunnen wij garanderen dat je deze opleiding hebt gevolgd en afgerond, en de inhoud voldoende is begrepen.

Wil je deze opleiding volgen, maar heb je nog vragen? Mail dan met info@expertgroepontwikkelingsvoorsprong.nl

Meer opleidingen