INTELLIGENTIEONDERZOEK, NIVEAUBEPALING EN SIGNALERINGSOBSERVATIE

Onderzoek en advies bij een vermoeden van een ontwikkelingsvoorsprong

Intelligentieonderzoek

De Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong voert zeer professioneel intelligentieonderzoek uit. Als experts op het gebied van ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid zijn wij als geen ander bekend met de kenmerken van deze kinderen, zeker ook in de testsituatie. Ons doel is om samen met ouders en andere opvoeders een goed beeld te schetsen van het kind als persoon. Een intelligentieonderzoek vormt hierbij een middel en maakt het mogelijk om ouders, leerkrachten en andere opvoeders handelingsadviezen te geven om thuis en op school aan te kunnen sluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van het kind.

Het is van groot belang dat kinderen tijdens het onderzoek echt laten zien wat zij kunnen. Bij kinderen met een hoge intelligentie is nogal eens sprake van onderpresteren. Gedragingen als gevolg van perfectionisme, complex denken of ‘creatief omgaan’ met de vraagstelling binnen een test worden gedurende het gehele onderzoek op waarde geschat. Deze kenmerken kunnen kinderen belemmeren om tot een score te komen die ‘zeer begaafd’ of ‘hoogbegaafd’ wordt genoemd, hoewel dit wel degelijk het niveau is waarop zij functioneren. Zo worden de ‘zijnskenmerken’ van hoogbegaafdheid, herkend en correct geïnterpreteerd.

Zowel de scores als observaties worden zorgvuldig opgenomen in het intelligentierapport. Zo heb je als ouders of school een rapport in handen dat een IQ-score bevat, aangevuld met beeldvormende informatie over hoe deze score tot stand is gekomen.

Deze informatie geeft inzicht in het ontwikkelingsniveau, de sterke en minder sterk ontwikkelde vaardigheden en in de specifieke ‘zijnskenmerken’ van het kind. De hieruit voortvloeiende handelingsadviezen voor de opvoed- en onderwijssituatie worden uitgebreid toegelicht in het rapport.

Voor wie:      kinderen van 2,5 tot 12 jaar oud

Kosten:         Vanaf € 750,- voor intake, onderzoek, rapport en advies

Locatie:         Emmen (Drenthe)

Intelligentieonderzoek wordt binnen de Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong uitgevoerd door orthopedagoog en expert hoogbegaafdheid, Baukje van Dijk MSc.
Wil je een onderzoek aanvragen of hier meer informatie over ontvangen, vul dan het contactformulier in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Lees ons privacy statement voor informatie over gegevens.

Contactformulier Intelligentieonderzoek

14 + 11 =

Het verslag is opgemaakt als een hele goede leidraad voor scholen, opvoeders en is zeer waardevol als referentie verder.

Het is een groot goed voor de kinderen, dat de expertgroep zich hier wel om bekommert en zich hier zo breed voor inzet.

Sabrina Rahmanovic

Moeder van Max

Observatie en signaleringsonderzoek

De Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong doet bij een vermoeden van een ontwikkelingsvoorsprong met enige regelmaat een signalering. Met behulp van onze eigen instrumenten wordt deze signalering uitgevoerd. Als er bij ouders of bij een professional vermoedens zijn, of als er twijfel is over een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong, kan een signalering duidelijkheid geven. De bevindingen worden beschreven in een verslag. Er wordt een onderbouwing gegeven van het inzicht dat is ontstaan. Daarnaast worden handelingsadviezen gegeven, zowel voor ouders als voor opvang of school.

Het is daarnaast mogelijk een observatie aan te vragen waarbij het kind in de opvang, bij de gastouder of in de klas wordt geobserveerd. Het doel hiervan is het verkrijgen van een beter beeld van het gedrag en welbevinden van het kind in de groep, naast inzicht in de mogelijke behoeften van het kind.

De observaties en bevindingen worden beschreven in een observatieverslag en aangevuld met handelingsadviezen.

Als experts op het gebied van ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid zijn wij goed bekend met de kenmerken van deze kinderen, zeker ook in een onderzoekssituatie of in een klassituatie.

Ons doel is om samen met ouders en andere begeleiders een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling en de ‘zijnskenmerken’ van het kind om zo passende handelingsadviezen te kunnen geven.

Voor wie:     kinderen van 1 tot 6 jaar oud

Kosten:        vanaf € 200,-

Locatie:       in overleg

Signaleringsonderzoek wordt binnen de Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong uitgevoerd door een expert hoogbegaafdheid. Wil je een onderzoek of een observatie aanvragen of hier meer informatie over ontvangen, vul dan het contactformulier in.

Lees ons privacy statement voor informatie over gegevens.

Contactformulier Signaleringsonderzoek

14 + 12 =

De vroegsignalering en het deskundig advies van de Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong heeft onze peuter al meteen een goede start op de basisschool gegeven.

Nu, vijf jaar later, kunnen we nog steeds regelmatig rekenen op hun betrokkenheid en steun.

Annemarie Tel

Moeder van Iris

Wij zijn thuis aan de slag gegaan met tips van Marieke en ik heb boekjes gelezen die zij ons aangeraden had. Dit was heel fijn en het ging ook enkele maanden goed. Helaas is langzaam de frustratie bij onze zoon weer naar de voorgrond gekomen. Marieke heeft ons in die periode echt super geholpen. Ze heeft verteld welke wegen te bewandelen en wat de mogelijkheden zijn voor vergoedingen en hulp. Geregeld heb ik met haar kunnen bellen en zijn we samen gaan brainstormen wat verder te doen. Vanwege de afstand hebben we besloten naar een andere coach te gaan, maar ik zal Marieke zeker aan anderen aanraden. Wat een hulp en wat een fijn mens!!!

Noortje Roelofsen

Moeder van Luuk

Eerder heb ik fijne tips van jullie gekregen voor de peutergroep in Houten voor Lina van 2.5 jr en de kleuterplusgroep in Amstelveen voor onze Daan van 4 jr.

Inmiddels is Daan getest en zit hij net als broer Lars op de Happy Kids school in Utrecht. Dit is een bekostigde fulltime hb school. En Daan bloeit op!! Hij is actiever, vrolijk, slaapt beter en heeft minder buikpijn.

Ik mail zodat jullie deze school ook in jullie assortiment aan tips hebben. Een kleuterklas op een hb school is volgens mij best uniek. Het zou fijn zijn als meer kinderen op deze school kunnen opbloeien.

Moeder van drie hoogbegaafde kinderen

"Bedankt voor alle inspiratie en creativiteit.
Kinderen groeien hiervan!"

een nieuwsbrieflezer