Intelligentieonderzoek

De Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong voert zeer professioneel intelligentieonderzoek uit. Als experts op het gebied van ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid zijn wij als geen ander bekend met de kenmerken van deze kinderen, zeker ook in de testsituatie. Ons doel is om samen met ouders en andere opvoeders een goed beeld te schetsen van het kind als persoon. Een intelligentieonderzoek vormt hierbij een middel en maakt het mogelijk om ouders, leerkrachten en andere opvoeders handelingsadviezen te geven om thuis en op school aan te kunnen sluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van het kind.

Het is van groot belang dat kinderen tijdens het onderzoek echt laten zien wat zij kunnen. Bij kinderen met een hoge intelligentie is nogal eens sprake van onderpresteren. Gedragingen als gevolg van perfectionisme, complex denken of ‘creatief omgaan’ met de vraagstelling binnen een test worden gedurende het gehele onderzoek op waarde geschat. Deze kenmerken kunnen kinderen belemmeren om tot een score te komen die ‘zeer begaafd’ of ‘hoogbegaafd’ wordt genoemd, hoewel dit wel degelijk het niveau is waarop zij functioneren. Zo worden de ‘zijnskenmerken’ van hoogbegaafdheid, herkend en correct geïnterpreteerd.

Zowel de scores als observaties worden zorgvuldig opgenomen in het intelligentierapport. Zo heb je als ouders of school een rapport in handen dat een IQ-score bevat, aangevuld met beeldvormende informatie over hoe deze score tot stand is gekomen.

Deze informatie geeft inzicht in het ontwikkelingsniveau, de sterke en minder sterk ontwikkelde vaardigheden en in de specifieke ‘zijnskenmerken’ van het kind. De hieruit voortvloeiende handelingsadviezen voor de opvoed- en onderwijssituatie worden uitgebreid toegelicht in het rapport.

Voor wie:      kinderen van 2,5 tot 12 jaar oud

Kosten:         € 750,- voor intake, onderzoek, rapport en advies

Locatie:         Emmen (Drenthe)

Intelligentieonderzoek wordt binnen de Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong uitgevoerd door orthopedagoog en expert hoogbegaafdheid, Baukje van Dijk MSc.
Wil je een onderzoek aanvragen of hier meer informatie over ontvangen, vul dan het contactformulier in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Lees ons privacy statement voor informatie over gegevens.

Contactformulier Intelligentieonderzoek

10 + 15 =

Het verslag is opgemaakt als een hele goede leidraad voor scholen, opvoeders en is zeer waardevol als referentie verder.

Het is een groot goed voor de kinderen, dat de expertgroep zich hier wel om bekommert en zich hier zo breed voor inzet.

Sabrina Rahmanovic
Moeder van Max