Intelligentieonderzoek

Intelligentieonderzoek

Het is mogelijk om door de Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong een intelligentieonderzoek uit te laten voeren. Als experts op het gebied van ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid menen wij hierin een belangrijke rol te kunnen spelen. Ons doel van intelligentieonderzoek is ouders, leerkrachten en andere opvoeders handelingsadviezen te geven om aan te sluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van het kind. Het gaat ons dus niet alleen om de IQ-score, maar om het schetsen van een goed beeld van het kind als persoon.

Wij letten er in het bijzonder op of kinderen tijdens het onderzoek echt laten zien wat zij kunnen omdat er vaak sprake is van onderpresteren bij een hoog IQ. Wij letten op eventuele faalangst / perfectionisme, complex denken en op ‘creatief omgaan’ met de vraagstelling binnen een test. Daarnaast is het essentieel de signalen van hoogbegaafdheid die uit het gedrag van het kind kunnen blijken tijdens de test, te herkennen en juist te interpreteren. De zogenaamde ‘zijnskenmerken’ van hoogbegaafdheid kunnen kinderen immers belemmeren om tot een score te komen die ‘zeer begaafd’ of ‘hoogbegaafd’ wordt genoemd, hoewel dit wel degelijk het niveau is waarop zij functioneren. Uiteraard worden signalen in die richting zorgvuldig opgenomen in het intelligentierapport. Zo heb je als ouders of als school een rapport in handen dat een IQ-score bevat, aangevuld met beeldvormende informatie over hoe deze score tot stand is gekomen. Deze informatie geeft direct inzicht in de IQ-score, de ontwikkeling van specifieke vaardigheden en de invloed van de specifieke ‘zijnskenmerken’ van het kind op zijn of haar ontwikkeling. De hieruit voortvloeiende handelingsadviezen worden uiteraard ook uitgebreid toegelicht in het rapport.

Voor wie: kinderen van 2;6 tot 12 jaar
Wachtlijst: nee
Kosten intakegesprek, intelligentieonderzoek, verslaglegging en adviesgesprek: € 750,-.
Locatie: Emmen
Intelligentieonderzoek wordt binnen de Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong uitgevoerd door expert hoogbegaafdheid en orthopedagoog Baukje van Dijk, MSc.

Via onderstaand formulier kun je contact opnemen.
Lees ons privacy statement voor informatie over uw gegevens.