Is jouw organisatie ontwikkelingsvoorsprong proof?

Weet jij al welk pad je hiervoor moet bewandelen?

De Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong kan scholen en organisaties begeleiden in hun professionaliseringstraject. Zowel voor een korte training als bij een langer traject. Langere trajecten kunnen bestaan uit scholing, het maken van beleid en het adviseren over werkprocessen of natuurlijk alle drie. We bekijken samen hoe we tot een goed en haalbaar plan kunnen komen. Het doel hiervan is om ervoor te zorgen, dat het signaleren en begeleiden van een ontwikkelingsvoorsprong, in de organisatie een natuurlijk en vast onderdeel wordt.

Elke organisatie is anders en elk proces zal ook anders zijn. Om hier een beeld bij te krijgen lees je onder het contactformulier een voorbeeld van de manier waarop dit gewerkt heeft bij de organisatie Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer. Wil jij ook sparren? De eerste stap zetten? Nodig ons dan gerust uit voor een vrijblijvende kennismaking.

Pientere Peuters, het signaleringsinstrument én de bijbehorende trainingen hebben ons als organisatie  enorm veel gebracht: kennis, kunde, houvast, groei. Geen hokjes denken, maar echt naar het kind en het gezin kunnen kijken. Gedrag en ontwikkeling blijven monitoren zodat je met de interactie en het activiteiten-aanbod echt het verschil kunt maken. Ik durf met een gerust hart te zeggen: SKH is ook voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong de optimale plek!

Onze tutoren kunnen inmiddels zelfs leerkrachten helpen bij het instromen van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong in het basisonderwijs. Door de warme overdracht is het voor de leerkrachten vanaf het begin duidelijk wat een kind in huis én wat hij of zij nodig heeft. Op deze manier biedt je ook de ouders waardevolle ondersteuning. Zij staan niet alleen in het zoeken naar het beste voor hun kind. Dat is winst voor het welbevinden van het kind! Samen kun je echt iets betekenen. Het snel kunnen schakelen en de gelijkwaardigheid in kracht van beide organisaties maakt het een prettige samenwerking.

Manon Robben-Boelé

VE&Zorgcoördinator, Trainer VE en gemandateerd professional Gemeente Haarlemmermeer, Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer

Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer: al 5 jaar aan het werk met Pientere Peuters

Hoofddorp, mei 2018

Vijf jaar geleden bezocht de Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer (SKH) voor het eerst. Het doel was samen te kijken hoe Pientere Peuters in het aanbod geïntegreerd kon worden. Tijdens dit overleg werd duidelijk dat het VVE-aanbod (inmiddels VE genaamd) van SKH heel goed was ontwikkeld. De organisatie stond in de regio bekend als vernieuwende organisatie die actuele ontwikkelingen op de voet volgde. Een jaar eerder had de inspectie SKH al als voorbeeld voor andere organisaties opgemerkt en helemaal goed bevonden.

Waarom werd de Expertgroep benaderd?
Bij het evalueren van de aansluiting van het programma op de praktijk, bleek dat er nog verbeteringen mogelijk waren bij het differentiëren naar boven toe. De medewerkers zagen al wel kinderen met een hoger ontwikkelingsniveau, maar voelden zich niet bekwaam om hier een uitspraak over te doen. De activiteiten voor deze kinderen lagen klaar en werden aangeboden, maar het signaleren van de ontwikkelingsvoorsprong bleek een hiaat. Daardoor voelden medewerksters zich in gesprekken met ouders en scholen niet stevig genoeg in hun schoenen staan.

De Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong had een antwoord. Hun signaleringsinstrument Pientere Peuters, bedoeld om kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong te signaleren, zou de medewerkers handvatten geven voor signalering en verdere begeleiding.

Er werd gestart met een lezing over ontwikkelingsvoorsprong voor leden vanuit VE & Zorg coördinatie én pedagogisch medewerkers. Zo kon zowel het management als de werkvloer kennismaken. De kennis die bij deze lezing werd gedeeld, bleek precies te zijn waar de organisatie naar op zoek was.

De organisatie wilde graag groeien in het onderwerp ontwikkelingsvoorsprong. Om het draagvlak voor het beleid en de uitvoering te vergroten, moest de noodzaak hiervan voor alle medewerkers gezien worden. Daarnaast was aansluiting bij de binnen SKH gebruikte methode Piramide essentieel.

De eerste interne training die de Expertgroep bij SKH gaf, hielp bij het vormen van dit draagvlak. De medewerkers gaven na afloop aan de noodzaak van een ander aanbod en andere begeleiding van ‘pientere’ peuters in te zien. Er werd besloten verder te investeren in deze trainingen en ze tevens te koppelen aan de trainingen van Piramide. Dit was mogelijk omdat Piramide middels specifieke activiteiten ook aandacht besteed aan ontwikkelingsvoorsprong. Tijdens de trainingen gaven steeds meer pedagogisch medewerkers blijk van inzicht in de signalen van een ontwikkelingsvoorsprong.

De toenemende kennis over ontwikkelingsvoorsprong had tot gevolg dat de medewerkers met vragen kwamen die niet meer beantwoord konden worden vanuit de VE & Zorg coördinatie. De behoefte aan expertise binnen de organisatie nam toe. 

Om hieraan tegemoet te komen werd in samenwerking met Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong een aantal tutoren opgeleid. SKH werkte al met tutoren die specifieke kennis en aandacht kunnen inzetten voor tutor kinderen, kinderen met een extra zorgvraag. Een aantal van hen moest ook zorg voor de kinderen met een voorsprong gaan bieden en daarvoor volgden ze meerdere trainingen. Dit was een grote stap die om aanpassing van het beleid van SKH vroeg. Ook bij deze beleidsaanpassing was de Expertgroep betrokken.

De trainingen en begeleiding vanuit Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong hebben SKH op een nieuw vlak voorloper gemaakt. De reputatie van SKH in de regio en in zorgteams was al sterk en blijft groeien, omdat nu ook peuters met een ontwikkelingsvoorsprong als doelgroep gedegen op de kaart staan. Ouders van een kind met een ontwikkelingsvoorsprong weten wat SKH op dit gebied te bieden heeft en zetten vol vertrouwen de stap naar onze kinderopvang. Binnen de groepen zien medewerkers dat kinderen veel gelukkiger zijn indien de benadering en het aanbod beter op hen aansluiten. De kinderen worden sneller gezien en in het algemeen positiever benaderd. Daarnaast worden hun ouders goed geïnformeerd.

Om het signaleren en begeleiden van deze doelgroep goed te borgen, verzorgt de Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong sowieso ieder jaar trainingen voor pedagogisch medewerkers. Daarnaast is er bij elke ontwikkeling en scholingsvraag inbreng. Het vertrouwen in de Expertgroep is groot, mede doordat zij hun antwoord of oplossing altijd laten aansluiten bij de visie en werkwijze van de SKH als organisatie. De samenwerking is al deze jaren zeer prettig en productief verlopen.

SKH draagt het onderwerp ontwikkelingsvoorsprong uit bij de zorg-overleggen en heeft inmiddels plannen voor een nieuwe stap: de Peuteracademy. Een specifieke groep voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. De Expertgroep heeft ook hiervoor de trainingen aan de medewerkers verzorgd en zal de komende jaren nauw betrokken zijn. De feestelijke opening van de Peuteracademy zal eind juni 2018 plaatsvinden.

Neem contact op voor vrijblijvend advies

5 + 1 =

[enormail_form form_id=1]

"Bedankt voor alle inspiratie en creativiteit. Kinderen groeien hiervan!"

een nieuwsbrieflezer