Het is niet vanzelfsprekend in de jeugdgezondheidszorg om aandacht te besteden aan hoogbegaafdheid. Dat is jammer want er zijn verschillende mogelijkheden om juist in dit werkveld deze kinderen en hun ouders goed op weg te helpen.

Om dit te verhelderen geven we de volgende stellingen:

  1. Als een kind zich veel sneller ontwikkelt dan gemiddeld, dan kan dit op het consultatiebureau gesignaleerd worden.
  2. Een schoolarts of schoolverpleegkundige kan een hoogbegaafd kind met problemen op school verwijzen naar een deskundige op gebied van hoogbegaafdheid.
  3. Bij het consultatiebureau weten ze welke scholen een actief beleid voeren voor hoogbegaafde kinderen.
  4. Een hoogbegaafde jongere die last heeft van depressieve gevoelens, kan bij de jeugdgezondheidszorg terecht voor ondersteuning.
  5. Ouders van een hoogbegaafd kind krijgen passende opvoedtips van de opvoedondersteuners uit de jeugdgezondheidszorg.

Op al deze stellingen is het antwoord ‘ja’ of ‘eens’ mogelijk. Wij vinden dat in de jeugdgezondheidszorg ruimte zou moeten zijn voor het signaleren, adviseren en ondersteunen van hoogbegaafde kinderen en hun ouders. Deze kinderen hebben andere zorg nodig dan gangbaar, omdat zij andere problemen tegenkomen bij het opgroeien. Ouders kunnen vaak NIET uit de voeten met standaard opvoedadviezen omdat deze niet bij hun kind aansluiten. 

Hoewel het antwoord ‘ja’ op al deze stellingen mogelijk is, is hiervoor wel kennis en inzicht over hoogbegaafdheid bij professionals nodig. Alleen dan kunnen zij deze kinderen en hun ouders goed adviseren en begeleiden.

 

Bij een aantal GGD ’en is het onderwerp hoogbegaafdheid opgepakt door hier scholing over aan te bieden. Zo heeft de Expertgroep verschillende groepen artsen, verpleegkundigen en opvoedondersteuners bij GGD Hollands-Noorden mogen scholen. Zij wilden graag JA kunnen zeggen op stellingen zoals hierboven beschreven. Maar zij realiseerden zich ook dat dat zonder kennis niet zomaar gaat lukken. Gelukkig kon de scholing helpen deze kennis te vergroten en na afloop van de scholing was goed te merken dat ouders van hoogbegaafde kinderen door hen beter verwezen werden en meer adequate opvoedadviezen kregen. Welke positieve consequenties dit kan hebben voor het kind zelf, is te lezen in deze blog over Rosa.

De jeugdgezondheidszorg kan ook een belangrijke rol spelen in vroege signalering van een ontwikkelingsvoorsprong omdat zij kinderen al op zeer jonge leeftijd zien. Dit is vaak nog voordat eventuele problemen ontstaan en dus ook het moment dat problemen nog voorkomen kunnen worden. Om die reden heeft de Expertgroep het instrument Kleine Kinderen Grote Sprongen ontwikkeld, voor het signaleren van een ontwikkelingsvoorsprong op het consultatiebureau.