KNAPPE KLEUTERS

Signaleringsinstrument ontwikkelingsvoorsprong, ontwikkeld voor scholen

Wil je weten waaraan je een ontwikkelingsvoorsprong kunt herkennen? En wil jij deze al vroeg kunnen signaleren? Zoek je een signaleringsinstrument voor hoogbegaafdheid en weet je nog niet wat te kiezen?

Lees hier alle informatie over het signaleringsinstrument Knappe Kleuters zodat je een onderbouwde keuze kunt maken. Als je meer wilt weten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij weten dat dit een belangrijke beslissing is voor jou en voor de school.

Met Knappe Kleuters heb je een instrument in huis dat gericht is op het signaleren van kinderen vanaf dag één. Is een kleuter eenmaal in beeld, dan hoeft er later niet opnieuw een signalering te worden uitgevoerd. Een kleuter die met het instrument Knappe Kleuters gesignaleerd wordt, heeft een ontwikkelingsvoorsprong die wijst op hoogbegaafdheid. Er is dus niet slechts sprake van een tijdelijke voorsprong.

Knappe Kleuters bestaat uit een theoriegedeelte over begaafdheid, een praktijkgedeelte waarmee je een knappe kleuter kunt signaleren bij instroming in de basisschool, en een verdiepingsgedeelte met waardevolle achtergrondinformatie.

Hoe werkt het?

Knappe Kleuters is een instrument dat je in staat stelt om anders naar knappe kleuters te kijken, je leert deze kinderen ZIEN. Het geeft je  handvatten om te kijken door kennis en hulpmiddelen. Het is niet slechts een afvinklijstje. 

• Ouders leveren als belangrijke bron informatie in een anamneselijst over de ontwikkeling van hun kind. Deze lijst bevat specifieke vragen waarbij de antwoorden kunnen wijzen op een ontwikkelingsvoorsprong. Deze lijst bevat algemene vragen en is voor alle kinderen te gebruiken. Er is rekening mee gehouden dat er niet gestuurd wordt op voorsprong;
• Bij het intakegesprek met de ouders wordt deze anamneselijst besproken;
• Het kind maakt een zogenaamde ‘menstekening’;

• Volgend op het gesprek observeer je het kind in een spelsituatie en ga je met het kind in gesprek;
• Naar aanleiding van de uitkomsten van deze stappen krijgt een kind met een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong een uitroepteken in zijn dossier. Ook kinderen bij wie aanleiding is om alert te zijn krijgen een uitroepteken;

• De kinderen met een uitroepteken worden in de eerste week extra gevolgd met een aantal opdrachten die de voorsprong kunnen bevestigen en waarmee het kind in kaart wordt gebracht qua aanpak, creativiteit en manier van leren;
• Je observeert het kind vanaf dat moment met behulp van specifieke observatieformulieren. 

Wat levert dit op?

Deze manier van signaleren geeft je ten eerste direct bij de schoolstart al een beeld van een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong. Zo heeft het kind geen kans om zijn talenten te verbergen in de eerste weken van het onderwijs.

Ten tweede kun je deze kinderen direct het onderwijs bieden dat zij nodig hebben. Het voorkomt onderpresteren. Uiteraard hebben zij hier hun hele schoolperiode profijt van en jij, als leerkracht, dus ook!

Om je een indruk te geven van het instrument delen wij enkele pagina’s uit Knappe Kleuters. Het is ook mogelijk om informatie met anderen te delen via onze flyer. Print je flyer. 

Prijs

Naast de map Knappe Kleuters ontvang je ook een digitaal bestand met de online invulbare formulieren uit Knappe Kleuters. Deze formulieren staan ook op papier in de map. 

Samen kost dit € 159,00. Dit is inclusief btw, maar exclusief eventuele verzendkosten.

Trainingen

Om goed voorbereid aan de slag te gaan met zowel het signaleren als aanpak en aanbod, bieden wij trainingen voor leerkrachten van groep 1 en 2, hoogbegaafdheidsdeskundigen en intern begeleiders.

Een training vergoot de effectiviteit van het signaleren aanzienlijk.

Wil je weten of dit instrument bij jou op school een goede aanvulling is? Neem gerust contact op en we bespreken het samen.

Lees meer over Signaleren met Knappe Kleuters‘.

Verrijken met behulp van de taxonomie van Bloom? Volg onze nieuwe online cursus Bloomen met kleuters. Kijk hier voor meer informatie.

 

Contactformulier Knappe Kleuters

5 + 14 =

[enormail_form form_id=1]

"Bedankt voor alle inspiratie en creativiteit. Kinderen groeien hiervan!"

een nieuwsbrieflezer