Opleiding tot expert

Volg de opleiding tot expert ontwikkelingsvoorsprong of hoogbegaafdheid in je eigen werkveld

Wil jij meer weten over hoogbegaafdheid of ontwikkelingsvoorsprong bij kinderen? Je in dit onderwerp verdiepen of op je werk hierin specialiseren? Handvatten om ouders of je collega’s straks te kunnen adviseren, of kinderen beter te kunnen begeleiden? Weten hoe je in je eigen aanbod rekening kunt houden met hoogbegaafdheid? Lees dan verder over ons opleidingsaanbod.

Hieronder lees je eerst meer over ‘Expert hoogbegaafdheid in de zorg’ voor professionals in de zorg, en daarna over ‘Expert ontwikkelingsvoorsprong’ voor professionals die werken met groepen kinderen tussen de 0 en 6 jaar.  Daarna krijg je informatie die geldt voor beide opleidingen.

 

Expert hoogbegaafdheid in de zorg

Iedereen die werkt met kinderen krijgt met enige regelmaat te maken met een hoogbegaafd kind. Dat hoogbegaafdheid veel invloed heeft op hoe het kind zich ontwikkeld en op de begeleiding die hij nodig heeft is minder bekend. En als dit wel bekend is dan is vaak de vraag hoe je hier op in kunt spelen, wat deze kinderen nodig hebben en hoe je hen herkent.

Deze opleiding is gericht op professionals die werken in de zorg, zowel jeugdgezondheidszorg als geestelijke gezondheidszorg, zowel gezinsondersteuners, psychologen, therapeuten en kindercoaches, als logopedisten, fysiotherapeuten en opvoedondersteuners. Het doel is dat jij expert wordt in jouw werk op gebied van hoogbegaafdheid. Je kunt dit toepassen in je eigen praktijk binnen je eigen begeleidingen, als expertise gebruiken binnen je vak, of de organisatie en collega’s hierin adviseren.

Deze onderwerpen komen uitgebreid aan bod:

 • Signaleren van hoogbegaafdheid
 • Behoeften, gedrag en problemen
 • Begeleidingsmogelijkheden en aanpak
 • Profielen van hoogbegaafdheid bij kinderen van alle leeftijden
 • In gesprek met ouders, school en het kind
 • Pedagogisch en sensitief begeleiden en gevoeligheden
 • Verrijken, versnellen, verbreden en verdiepen
 • Het creëren van een stimulerende omgeving
 • Creativiteit en complex denken
 • Executieve functies en mindset
 • Dubbele diagnose, misdiagnose en werken met een behandelplan
 • In gesprek met ouders, school en het kind
 • Hoe breng je expertise hoogbegaafdheid in de praktijk
 • Jouw rol in de organisatie

De opleiding duurt een jaar, de volgende groep start in november 2021, en wordt gegeven door drie experts uit de expertgroep.

Lees meer over deze opleiding in de studiegids onder aan deze pagina of schrijf je in via de knop erboven. Je komt dan vanzelf terecht bij het inschrijfformulier.

 

Expert Ontwikkelingsvoorsprong

Iedereen die werkt met kinderen krijgt met enige regelmaat te maken met een hoogbegaafd kind. Dat hoogbegaafdheid veel invloed heeft op hoe het kind zich ontwikkeld en op de begeleiding die hij nodig heeft is minder bekend. En als dit wel bekend is dan is vaak de vraag hoe je hier op in kunt spelen, wat deze kinderen nodig hebben en hoe je hen herkent.

Deze opleiding is gericht op professionals die werken met groepen kinderen tussen de 0 en 6 jaar. Werk je in de kinderopvang of bij een peuterspeelzaal, als gastouder of als kleuterleerkracht? Dan is deze opleiding geschikt voor jou. Het doel is dat jij expert wordt in jouw werk op gebied van ontwikkelingsvoorsprong. Je kunt dit toepassen in je werk en de organisatie en collega’s hierin adviseren.

Deze onderwerpen komen uitgebreid aan bod:

 • Signaleren van hoogbegaafdheid
 • Behoeften, gedrag en problemen
 • Begeleidingsmogelijkheden en aanpak
 • Profielen van hoogbegaafdheid bij kinderen van alle leeftijden
 • In gesprek met ouders, school en het kind
 • Pedagogisch en sensitief begeleiden en gevoeligheden
 • Verrijken, versnellen, verbreden en verdiepen
 • Het creëren van een stimulerende omgeving
 • Creativiteit en complex denken
 • Executieve functies en mindset
 • Ontwikkeling volgen en werken met een begeleidingsplan
 • In gesprek met ouders, school en het kind
 • Hoe breng je expertise in de praktijk
 • Jouw rol in de organisatie

Deze informatie geldt voor beide opleidingen

Iemand kan zich expert voelen als hij dit ook daadwerkelijk kan toepassen in de praktijk. Om die reden worden de verwerkingsopdrachten, de werkbijeenkomsten en de ontwikkeling van het eindproduct, gekoppeld aan de eigen praktijk. Zo krijgt de informatie direct een plek in het werkveld en wordt daardoor concreet en praktisch toepasbaar.

Ook is het van belang dat er voldoende expertise wordt opgebouwd om de onderliggende behoeften bij een hoogbegaafd kind te kunnen herkennen. Dit is heel divers en afhankelijk van verschillende factoren. De behoeften, kenmerken, verschillende profielen en casussen komen aan bod. Inzichten uit theorie en praktijk worden gedeeld.

Naast het signaleren en in beeld brengen, is de aanpak en begeleiding natuurlijk heel belangrijk. We bespreken verschillende mogelijkheden en gebruiken waar nodig een formats om het eenvoudiger praktisch toepasbaar te maken, zoals een begeleidingsplan, lesopzet of observatieschema.

De basishouding en relatie met het kind is van groot belang, dit blijkt o.a. uit veel onderzoek. Om goed te kunnen zien wat er bij een kind gebeurt en wat er nodig is, is een sensitieve houding cruciaal. De informatie van een kind over wie hij is en wat hij nodig heeft, pik je alleen op als je hier open voor staat, alert op bent en sensitief op reageert. De basisvoorwaarden in de eigen houding en die van collega’s wordt behandeld.

Unieke en effectieve lesmethode

De opleiding wordt vormgegeven op de wijze die aansluit bij hoogbegaafde kinderen en volwassenen, maar ook voor onze deelnemers goed kan werken:

 • Top-down, er wordt gewerkt vanuit doelen, en het waarom van elk onderdeel wordt van tevoren uitgelegd.
 • Versnelling en eigen tempo in de leerstof is mogelijk omdat de theorie vooral in video ‘s en readers wordt gegeven. Deze kan iedereen in zijn eigen tempo en op eigen moment bekijken en lezen.
 • Differentiatie wordt toegepast in de werkbijeenkomsten en in de eigen inbreng bij de verwerkingsopdrachten en het eindproduct, want niet iedereen heeft hetzelfde nodig in zijn ontwikkeling tot expert.
 • Onderwerpen worden relevant en inzichtelijk door ze te koppelen aan de dagelijkse praktijk. Hierdoor krijgt de te leren stof betekenis en wordt beter onthouden.
 • Een kritische houding wordt aangemoedigd omdat de cursist op die manier zijn eigen visie en ideeën kan ontwikkelen, nodig om zijn expertrol te kunnen gaan vervullen.

Onderdelen opleiding

De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen en is inclusief:

 • 5 opleidingsdagen live of digitaal
 • 4 werkbijeenkomsten (digitaal) (1,5 tot 2 uur) waarbij de verwerkingsopdrachten en de eindopdracht worden besproken en met elkaar gedeeld en waarbij een opleider aanwezig is als coach
 • 4 Webinars (digitaal) (1,5 tot 2 uur) waarbij dieper op een specifiek onderwerp wordt ingegaan
 • Een online academie met veel inhoudelijke content in videomateriaal zodat dit op zelfgekozen moment te bekijken en vaak terug te kijken is
 • In deze online omgeving wordt de cursist door de opleiding geleid. Overzichtelijk per module is al het materiaal bij elkaar en dit kan stap voor stap binnen deze module gevolgd worden. Zo hoeft geen tijd verspild te worden met zoeken
 • Signaleringsinstrument: Pientere Peuters, Knappe Kleuters, of 3 Stappen bij hoogbegaafdheid
 • Readers en werkboeken per module
 • Een dropboxmap met per module heel veel inhoudelijk materiaal, handige praktische tools en toepasselijke links naar ander videomateriaal
 • Twee boeken
 • Hand-outs, formats, poster zijnsluik
 • Mogelijkheid gebruik te maken van individuele coaching (minimaal een half uur per cursist)
 • 3 opleiders waarbij minimaal 2 opleiders aanwezig zijn bij elke opleidingsdag
 • Certificaat
 • 51 SKJ punten

Opleiding volgen?

In oktober 2023 starten beide opleidingen. Het opleidingsjaar loopt tot september 2024.

Data van alle opleidingsactiviteiten zijn te vinden in de studiegids. De opleidingsdagen zijn op woensdagen. De webinars zijn ook op andere momenten terug te bekijken.

Wil je deelnemen aan een opleiding of meer informatie? Lees hier alles over in de studiegids of schrijf je in via het inschrijfformulier.

Inschrijfformulier opleiding

klik hier

Informatie incompany opleiding

klik hier

      Studiegids van de opleidingen

                  Flyer van de opleidingen

Liever een mail sturen?

[enormail_form form_id=1]

"Bedankt voor alle inspiratie en creativiteit. Kinderen groeien hiervan!"

een nieuwsbrieflezer