WERKEN MET KINDEREN DIE EEN VOORSPRONG HEBBEN

Wat hebben zij van je nodig?

Opleidingen tot expert: hoogbegaafdheid in de zorg of in ontwikkelingsvoorsprong

Wil jij alles weten over onze nieuwe opleidingen? Kijk dan hier voor informatie, een flyer en binnenkort ook de studiegids.

Aan de slag! Hoe doe je dat in je dagelijkse praktijk?

Om hoogbegaafde kinderen goed te kunnen begeleiden zal je eerst moeten weten wie deze kinderen zijn en wat zij nodig hebben. Om die reden hebben we signaleringsinstrumenten ontwikkeld en bijbehorende trainingen gemaakt. Ook zonder een instrument kan een training veel opleveren in het leren herkennen van een ontwikkelingsvoorsprong. De signaleringstrainingen zijn ingedeeld naar werkterrein: peuters, kleuters, consultatiebureau en zorgprofessionals.

Naast onze signaleringstrainingen hebben we trainingen ontwikkeld die zich richten op het begeleiden en werken met jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. En trainingen voor zorgprofessionals, leerkrachten, opvoedcoaches en jeugdwerkers die met jonge of oudere kinderen werken.

Door welke aanpak groeien deze kinderen in jouw groep of jouw klas, of de kinderen die je begeleidt? Welke materialen kunnen je daarbij helpen? En hoe kan je in je groep of klas verrijking bieden die goed aansluit bij de ontwikkeling van deze kinderen? In onze trainingen geven wij een antwoord op deze vragen, onderbouwd met de gangbare theorie rond hoogbegaafdheid en aangevuld met praktische handvatten om concreet met de nieuwe kennis en inzichten aan de slag te kunnen gaan.

Als de training die je zoekt hier niet bij staat, neem dan contact met ons op zodat we jouw wens kunnen bespreken. Maatwerk is hierin vaak goed mogelijk.

Klik hier voor een overzicht van al onze trainingen

Referenties van klanten

De voorbeelden in de trainingen die ik bij Fanny volgde waren zo sprekend! Ze hielpen mij echt verder in mijn praktijk. Nu kan ik deze kinderen op emotioneel gebied en in hun cognitieve ontwikkeling veel beter bieden wat zij nodig hebben.

Een bijkomend voordeel is dat ik nu ook van niet-hoogbegaafde kinderen een nog beter kindbeeld heb. Mijn professionaliteit is hierin echt gegroeid! Het is zo fijn om nu ook hun ouders beter te ondersteunen en uitleg te geven over ontwikkelingsvoorsprong en het gedrag van hun kind.

Sylvia Argelo

Eigenaar en pedagogisch deskundige kinderopvang, Pip & Syl

“De training gaf inzicht in het gewenste en ongewenste gedrag van hoogbegaafde kinderen en hoe daarmee om te gaan als leerkracht. Daarnaast gaf het mij de mogelijkheid om te reflecteren op m’n eigen handelen t.a.v. deze leerlingen.”

“Vond het een inspirerende dag!”

“Deze training was specifiek gericht op kleuters. Toch vond ik het heel goed dat er ook steeds een uitstap werd gemaakt naar álle kinderen, omdat de kenmerken daar ook gelden. Al met al was het mooi, leerzaam en waardevol voor mij!”

“Mooie eyeopeners, belangrijke kennis!”

Diverse kleuterleerkrachten

Gastlocatie worden?

 

Als je gastlocatie voor een training wordt dan heb je veel voordeel. Je mag namelijk de datum van de training bepalen én je hoeft niet te reizen. Bovendien kun je zoveel korting verdienen dat je gratis kunt deelnemen aan de training.

Meer weten?

Contactformulier voor informatie over trainingen

15 + 15 =

[enormail_form form_id=1]

"Bedankt voor alle inspiratie en creativiteit. Kinderen groeien hiervan!"

een nieuwsbrieflezer