3 stappen bij hoogbegaafdheid

135.00

Met het signaleringsinstrument Drie stappen bij hoogbegaafdheid, kun je hoogbegaafdheid signaleren en krijg je handvatten voor het aanpassen van je begeleiding en het geven van adviezen. Specifiek ontwikkeld voor professionals in de gezondheidszorg, jeugdhulp en kind- en jongerenbegeleiding.

Je ontvangt een uitgebreide handleiding met kopieerbladen en verschillende bijlagen, een set signaleringskaarten in A4 formaat en dezelfde kaarten gebonden met spiraalbinding in A5 formaat. Wil je om een bepaalde reden niet via onze webshop willen bestellen, dan kan het ook via e-mail, kijk hier voor uitleg.

We verzenden het pakket met POSTNL.

 

Het instrument bevat een handleiding met uitleg over hoogbegaafdheid, een praktische uitleg over het signaleren zelf en een uitgebreide toelichting op elk punt van de kaarten. In de bijlagen vind je de kopieerbladen met boekentips en doorverwijsmogelijkheden en verschillende  handvatten om uitgebreider te signaleren. Daarbij krijg je de signaleringskaarten, zowel los als een gebonden set, voor op je bureau of in je tas, en folders voor ouders.

Er zijn drie soorten kaarten die verschillen in moment waarop ze ingezet kunnen worden. De eerste zes kaarten bevatten kenmerken die te zien zijn ingedeeld naar leeftijd. Op de kaarten zeven, acht en negen vind je signalen van hoogbegaafdheid zoals deze naar voren kunnen komen in gesprekken en in specifieke zorgen die ouders uitspreken of vanuit problemen die bij een kind spelen. De kaarten tien en elf geven de professional voorbeelden van vragen die meer inzicht kunnen geven en gebruikt kunnen worden tijdens het gesprek met een kind of de ouders. De kaarten twaalf tot en met veertien bevatten adviezen die je kunt geven aan ouders of professionals. Deze kaarten zijn net als de kenmerkenkaarten ingedeeld naar de leeftijd van het kind.

Hoe het instrument werkt

• Professionals nemen de kaarten, de toelichting op alle punten van de kaarten en de rest van de handleiding zorgvuldig door en krijgen zodoende een goed beeld van wat hoogbegaafdheid inhoudt;
• De kaarten worden bij de werkplek neergelegd. De punten op de kaarten zijn beknopt weergegeven zodat snel gekeken kan worden of er aanknopingspunten zijn;
• Wanneer signalen opgemerkt worden, dan wordt dit genoteerd in het dossier van het kind;
• Met behulp van de doorvraagkaarten kan de professional vermoedelijke hoogbegaafdheid verder in beeld brengen. De extra handvatten maken het mogelijk om ook uitgebreider te signaleren om zo een vermoeden zo nog steviger te kunnen onderbouwen;
• Bij een vermoeden van hoogbegaafdheid wordt dit vermoeden met de ouders (of met een jongere) besproken en kan met behulp van de advieskaarten en de kopieerbladen aanvullende informatie worden gegeven.

Deze eenvoudig uit te voeren manier van signaleren geeft je al vroeg zicht op eventuele hoogbegaafdheid. Zo kun je dit meenemen in je beeld van een kind, en ouders hierin adviseren. Dit voorkomt dat een kind zijn mogelijkheden gaat verbergen. Als een kind dit al wel doet, dan kan het een misdiagnose voorkomen. Ouders en andere begeleiders van het kind zoals leerkrachten, krijgen zo beter in beeld wat het kind nodig heeft en kunnen hier op in gaan spelen.  Zo wordt bij deze kinderen een doorgaande ontwikkeling en een gezonde identiteitsontwikkeling gestimuleerd.