Drie stappen bij hoogbegaafdheid

Signaleringsinstrument hoogbegaafdheid 0-18 jaar

Wil je weten waaraan je hoogbegaafdheid kunt herkennen? Wat je aan ouders kunt vragen of adviseren als je merkt dat een kind wel heel erg vlot is in zijn ontwikkeling? Of hoe je in je begeleiding rekening kan houden met hoogbegaafdheid? Dan kan dit instrument je handvat hierbij zijn.

Je kunt al op op zeer jonge leeftijd signalen zien van hoogbegaafdheid, als je tenminste weet waar je op moet letten. En ook op elke andere leeftijd kunnen er signalen te zien zijn, al zullen deze zich vaak net wat anders manifesteren. Drie stappen bij hoogbegaafdheid leidt je naar het doel: hoogbegaafdheid meenemen in je zicht op een kind. In de eerste stap doe je de benodigde kennis op. De tweede stap is het signaleren zelf en de derde stap helpt je dit goed in beeld te krijgen bij je zicht op een kind.

Om het praktisch toepasbaar te maken en we weten dat er nog veel meer te doen is dan alleen op hoogbegaafdheid signaleren, is er een handzaam onderdeel: de kaarten. En deze zijn ingedeeld naar leeftijd en type kaart: kenmerkenkaarten, signalenkaarten, doorvraagkaarten en advieskaarten.  Zo hoef je alleen de kaart te bekijken die op dat moment en bij het kind van die leeftijd van toepassing is.

Heb je de mogelijkheid uitgebreider te signaleren, dan kun je gebruik maken van de andere onderdelen van het instrument: de anamnese, spelobservatie, menstekening scorelijst, of ontwikkeldoelenoverzicht.

Tenslotte geven de andere bijlagen zoals de kopieerbladen en het observatieformulier je een handvat bij je begeleiding van het kind en de advisering aan ouders en andere professionals. Dit alles bij elkaar geeft jou de handvatten om hoogbegaafdheid te herkennen en in je beeld op het kind mee te nemen.

Wat je in dit instrument vindt

Het instrument bevat een handleiding met uitleg over hoogbegaafdheid, een praktische uitleg over het signaleren zelf en een uitgebreide toelichting op elk punt van de kaarten. In de bijlagen vind je de kopieerbladen met boekentips en doorverwijsmogelijkheden en verschillende  handvatten om uitgebreider te signaleren. Daarbij krijg je de klapper met de veertien kaarten voor op je bureau en folders voor ouders.

Er zijn drie soorten kaarten die verschillen in moment waarop ze ingezet kunnen worden. De eerste zes kaarten bevatten kenmerken die te zien zijn ingedeeld naar leeftijd. Op de kaarten zeven, acht en negen vind je signalen van hoogbegaafdheid zoals deze naar voren kunnen komen in gesprekken en in specifieke zorgen die ouders uitspreken of vanuit problemen die bij een kind spelen.

De kaarten tien en elf geven de professional voorbeelden van vragen die meer inzicht kunnen geven en gebruikt kunnen worden tijdens het gesprek met een kind of de ouders. De kaarten twaalf tot en met veertien bevatten adviezen die je kunt geven aan ouders of professionals. Deze kaarten zijn net als de kenmerkenkaarten ingedeeld naar de leeftijd van het kind. 

Hoe het instrument werkt

• Professionals nemen de kaarten, de toelichting op alle punten van de kaarten en de rest van de handleiding zorgvuldig door en krijgen zodoende een goed beeld van wat hoogbegaafdheid inhoudt;
• De kaarten worden bij de werkplek neergelegd. De punten op de kaarten zijn beknopt weergegeven zodat snel gekeken kan worden of er aanknopingspunten zijn;
• Wanneer signalen opgemerkt worden, dan wordt dit genoteerd in het dossier van het kind;
• Met behulp van de doorvraagkaarten kan de professional vermoedelijke hoogbegaafdheid verder in beeld brengen. De extra handvatten maken het mogelijk om ook uitgebreider te signaleren om zo een vermoeden zo nog steviger te kunnen onderbouwen;
• Bij een vermoeden van hoogbegaafdheid wordt dit vermoeden met de ouders (of met een jongere) besproken en kan met behulp van de advieskaarten en de kopieerbladen aanvullende informatie worden gegeven.

Deze eenvoudig uit te voeren manier van signaleren geeft je al vroeg zicht op eventuele hoogbegaafdheid. Zo kun je dit meenemen in je beeld van een kind, en ouders hierin adviseren. Dit voorkomt dat een kind zijn mogelijkheden gaat verbergen.

Als een kind dit al wel doet, dan kan het een misdiagnose voorkomen. Ouders en andere begeleiders van het kind zoals leerkrachten, krijgen zo beter in beeld wat het kind nodig heeft en kunnen hier op in gaan spelen.  Zo wordt bij deze kinderen een doorgaande ontwikkeling en een gezonde identiteitsontwikkeling gestimuleerd.

Drie stappen bij hoogbegaafdheid in beeld

Om je een indruk te geven, bekijk hier het: inkijkexemplaar

Prijs

Drie stappen bij hoogbegaafdheid kost € 135,- inclusief btw. Je krijgt hiervoor de uitgebreide handleiding met de kopieerbladen en bijlagen, de gebonden kaartenset op A5 formaat en een losse kaartenset op A4 formaat.

Wil je een losse of extra set van de kaarten dan is dit ook apart te bestellen.  Je ontvangt de 14 losse kaarten op A4 formaat in een hoesje en de gebonden kaartenset A5 formaat samen voor € 25,-  inclusief btw.

Bestel het instrument.

Trainingen

Om goed voorbereid aan de slag te gaan met Drie stappen bij hoogbegaafdheid biedt de Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong een training die speciaal gericht is op het werken met dit instrument. De ervaring leert dat het volgen van een training de effectiviteit van het signaleren aanzienlijk vergoot. De Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong raadt (toekomstige) gebruikers van dit instrument dan ook van harte aan om deze training te volgen.

Lees meer over al onze trainingen.

 

Daarnaast geeft de Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong ook trainingen, workshops en presentaties over hoogbegaafdheid voor professionals in de jeugdgezondheidszorg die met oudere kinderen werken. Wil je hier meer over weten? Neem gerust contact met ons op via onderstaand formulier.

Contactformulier Drie stappen bij hoogbegaafdheid

1 + 4 =

[enormail_form form_id=1]

"Bedankt voor alle inspiratie en creativiteit. Kinderen groeien hiervan!"

een nieuwsbrieflezer