Expert ontwikkelingsvoorsprong en Expert hoogbegaafdheid in de zorg

Incompany jaaropleidingen

Beide jaaropleidingen hebben wij ontwikkeld omdat we het van belang vinden dat er meer expertise komt op gebied van hoogbegaafdheid in organisaties en bedrijven. Een mooie vorm is binnen de organisatie mensen opleiden tot expert op dit gebied. Dit zorgt voor toegankelijke expertise op de werkvloer, en is tegelijkertijd een interessante verdieping voor de cursist zelf binnen zijn werk.

Wil je deze expertise en dit onderwerp ook in jouw organisatie goed op de kaart zetten, dan kun je ook kiezen voor een incompany opleiding. Wat we nu bijvoorbeeld al geregeld horen is: ”Ik wil in mijn kindcentrum op elke locatie een expert bij de peuters, de kleuters en een expert in de zorg.”  Of de wens in een grotere gezondheidsinstelling een aantal zorgprofessionals op te leiden met deze expertise.

Deze professionals kunnen vervolgens hun collega’s trainen of coachen, of helpen beleid rond hoogbegaafdheid binnen de eigen organisatie (of bedrijf) op te zetten. Of zij kunnen een specifieke groep gaan draaien voor deze kinderen of jongeren, hen coachen of advies geven na verwijzing van een collega, of ouders ondersteunen met opvoedadvies of informatieavonden.

De opleiding waarvoor je individueel kunt inschrijven vind je hier: opleiding tot expert

Wat brengt deze opleiding jouw bedrijf of organisatie

Bij deze opleiding geven we de benodigde kennis en handvatten mee. Daarnaast zorgen wij voor verwerking en coaching die gerelateerd is aan de rol in of de wensen van de organisatie.  Juist daarom is onze opleiding zo geliefd. Je wordt expert op inhoud en leert direct hoe dat in de praktijk vorm te geven.

Om te zorgen dat ook na dit jaar de experts up-to-date blijven zorgen we voor nascholingsbijeenkomsten en terugkomdagen.

Onze eigen ervaring in de diverse vakgebieden kinderopvang, onderwijs en zorg nemen we daarin natuurlijk mee. En tot slot krijg je ook onze jarenlange kennis en ervaring in het werken met deze kinderen en hun ouders, en de vele scholen, bedrijven, organisaties en praktijken die we inmiddels hebben mogen helpen.

Expert Ontwikkelingsvoorsprong

Deze opleiding is gericht op professionals die werken met groepen kinderen tussen de 0 en 7 jaar. Heet gaat dus over professionals in de kinderopvang, naschoolse opvang en in het basisonderwijs.

Expert Hoogbegaafdheid in de Zorg

Deze opleiding is gericht op professionals die kinderen van allerlei leeftijden, of hun ouders, begeleiden. Bijvoorbeeld vanuit de jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg, kind- of jeugdbegeleiding, opvoedondersteuning, of onderwijs.

Wat bieden deze opleidingen

Het doel is de cursist tot expert te maken op gebied van ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid. Hij of zij kan dit toepassen in de eigen werkomgeving, binnen de organisatie, in het begeleiden van de kinderen, maar ook het adviseren van collega’s.

Denk bijvoorbeeld aan het begeleiden en opzetten van plusgroepen of een zorgstructuur, het opstellen van een begeleidingsplan voor een kind of een groep kinderen, het doen van observaties of tutoring, of het maken van een beleidsplan of protocol rond hoogbegaafdheid. Hoe krijg je de kennis over het voetlicht bij collega’s, hoe ga je in gesprek met ouders, wat kun je bijdragen binnen de organisatie etc. Het is heel divers en elke cursist kiest hier zijn eigen rol.

Deze onderwerpen komen bij deze opleiding uitgebreid aan bod:

 • Signaleren van hoogbegaafdheid
 • Behoeften, gedrag en problemen
 • Begeleidingsmogelijkheden en aanpak
 • Profielen van hoogbegaafdheid bij kinderen van alle leeftijden
 • In gesprek met ouders, school en het kind
 • Pedagogisch en sensitief begeleiden en gevoeligheden
 • Verrijken, versnellen, verbreden en verdiepen
 • Het creëren van een stimulerende omgeving
 • Creativiteit en complex denken
 • Executieve functies en mindset
 • Hoe breng je de eigen expertise in de praktijk
 • Welke rol in de organisatie ga je vervullen of welke wensen breng je tot uitvoering

Iemand kan zich expert voelen als hij dit ook daadwerkelijk kan toepassen in de praktijk. Om die reden worden de verwerkingsopdrachten, de werkbijeenkomsten en de ontwikkeling van het eindproduct, gekoppeld aan de eigen praktijk. Zo krijgt de informatie direct een plek in het werkveld en wordt daardoor concreet en praktisch toepasbaar.

Ook is het van belang dat er voldoende expertise wordt opgebouwd om de onderliggende behoeften bij een hoogbegaafd kind te kunnen herkennen. Dit is heel divers en afhankelijk van verschillende factoren. De behoeften, kenmerken, verschillende profielen en casussen komen aan bod. Inzichten uit theorie en praktijk worden gedeeld.

Naast het signaleren en in beeld brengen, is de aanpak en begeleiding natuurlijk heel belangrijk. We bespreken verschillende mogelijkheden en gebruiken waar nodig een formats om het eenvoudiger praktisch toepasbaar te maken, zoals een begeleidingsplan, lesopzet of observatieschema.

De basishouding en relatie met het kind is van groot belang, dit blijkt o.a. uit veel onderzoek. Om goed te kunnen zien wat er bij een kind gebeurt en wat er nodig is, is een sensitieve houding cruciaal. De informatie van een kind over wie hij is en wat hij nodig heeft, pik je alleen op als je hier open voor staat, alert op bent en sensitief op reageert. De basisvoorwaarden in de eigen houding en die van collega’s wordt behandeld.

Een expert is diegene waar een kind, een collega’s, een zorgprofessional, een ouder of een bestuurder een beroep op kan doen, waar het gaat om die specifieke expertise.

Unieke en effectieve lesmethode

De opleiding wordt vormgegeven op de wijze die aansluit bij hoogbegaafde kinderen en volwassenen, maar ook voor onze deelnemers goed kan werken:

 • Top-down, er wordt gewerkt vanuit doelen, en het waarom van elk onderdeel wordt van tevoren uitgelegd.
 • Versnelling en eigen tempo in de leerstof is mogelijk omdat de theorie vooral in video ‘s en readers wordt gegeven. Deze kan iedereen in zijn eigen tempo en op eigen moment bekijken en lezen.
 • Differentiatie wordt toegepast in de werkbijeenkomsten en in de eigen inbreng bij de verwerkingsopdrachten en het eindproduct, want niet iedereen heeft hetzelfde nodig in zijn ontwikkeling tot expert.
 • Onderwerpen worden relevant en inzichtelijk door ze te koppelen aan de dagelijkse praktijk. Hierdoor krijgt de te leren stof betekenis en wordt beter onthouden.
 • Een kritische houding wordt aangemoedigd omdat de cursist op die manier zijn eigen visie en ideeën kan ontwikkelen, nodig om zijn expertrol te kunnen gaan vervullen.

Onderdelen opleiding

De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen en is inclusief:

 • 5 opleidingsdagen live of digitaal
 • 4 werkbijeenkomsten (digitaal) (1,5 tot 2 uur) waarbij de verwerkingsopdrachten en de eindopdracht worden besproken en met elkaar gedeeld en waarbij een opleider aanwezig is als coach
 • 4 Webinars (digitaal) (1,5 tot 2 uur) waarbij dieper op een specifiek onderwerp wordt ingegaan
 • Een online academie met veel inhoudelijke content in videomateriaal zodat dit op zelfgekozen moment te bekijken en vaak terug te kijken is
 • In deze online omgeving wordt de cursist door de opleiding geleid. Overzichtelijk per module is al het materiaal bij elkaar en dit kan stap voor stap binnen deze module gevolgd worden. Zo hoeft geen tijd verspild te worden met zoeken
 • Signaleringsinstrument: Pientere Peuters, Knappe Kleuters, of 3 Stappen bij hoogbegaafdheid
 • Readers en werkboeken per module
 • Een dropboxmap met per module heel veel inhoudelijk materiaal, handige praktische tools en toepasselijke links naar ander videomateriaal
 • Twee boeken
 • Hand-outs, formats, poster zijnsluik
 • Mogelijkheid gebruik te maken van individuele coaching (minimaal een half uur per cursist)
 • 3 opleiders waarbij minimaal 2 opleiders aanwezig zijn bij elke opleidingsdag
 • Certificaat
 • 51 SKJ punten

Indien gewenst is dit geheel uit te breiden met terugkomdagen om de borging goed te ondersteunen.

Bij elk onderdeel is er de mogelijkheid om uit te bouwen of te minimaliseren, maatwerk is altijd mogelijk. Daarbij kan gekozen worden voor aansluitende scholing voor de andere collega’s. Het tarief voor een incompany versie van deze opleiding, bespreken we en werken we uit in een offerte.

5 + 14 =

Met een enkele of klein aantal deelnemers deze opleiding volgen?

In november 2021 starten beide opleidingen. Het opleidingsjaar loopt tot september 2022.

Data van alle opleidingsactiviteiten zijn te vinden in de studiegids. De opleidingsdagen van de opleiding die start in november zijn altijd op een donderdag. De werkbijeenkomsten zijn op ook de donderdag, net als de webinars,  maar deze kunnen desgewenst opgenomen worden en zijn dan ook op een ander moment terug te bekijken.

Wil je deelnemen aan een opleiding of meer informatie? Lees hier alles over in de studiegids of schrijf je in via het inschrijfformulier.

Inschrijfformulier opleiding

klik hier

      Studiegids van de opleidingen

                  Flyer van de opleidingen

[enormail_form form_id=1]

"Bedankt voor alle inspiratie en creativiteit. Kinderen groeien hiervan!"

een nieuwsbrieflezer