KLEINE KINDEREN GROTE SPRONGEN

Signaleringsinstrument ontwikkelingsvoorsprong, ontwikkeld voor het consultatiebureau

Wil je weten waaraan je een ontwikkelingsvoorsprong kunt herkennen? Wat je aan ouders kunt vragen of adviseren als je merkt dat een kind wel heel erg vlot is in zijn ontwikkeling? Er zijn al op zeer jonge leeftijd signalen op te vangen van een ontwikkelingsvoorsprong, als je tenminste weet waar je op moet letten. Wil jij deze signalen ook leren zien, om zo tijdig het juiste advies te kunnen geven aan ouders? En om zo bij te dragen aan een doorlopende ontwikkelingslijn van deze kinderen? Dan is dit het instrument dat je zoekt!

Kleine Kinderen Grote Sprongen is een signaleringsinstrument om eenvoudig en vlot jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong tussen de 0 en 4 jaar te signaleren. Het is speciaal ontwikkeld voor gebruik op het consultatiebureau.

Het stelt je in staat om kennis van een ontwikkelingsvoorsprong te combineren met je eigen professionele blik op de ontwikkeling van jonge kinderen. Je herkent de anders verlopende ontwikkeling en de signalen die ouders hierover afgeven in hun opmerkingen.

Dit alles bij elkaar geeft jou de handvatten om een ontwikkelingsvoorsprong te herkennen. Daarnaast biedt het instrument suggesties voor vragen die je kunt stellen om je vermoeden nader te onderzoeken. Tenslotte biedt het instrument een aantal belangrijke adviezen die je aan ouders kunt geven.

Wat je in dit instrument vindt

Het instrument bevat een handleiding, kopieerbladen, zeven overzichtelijke kaarten voor op je bureau en folders voor ouders.
In de handleiding staat alle informatie die nodig is om het instrument te gaan gebruiken. Naast algemene uitleg over ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid vind je hierin ook uitleg over de werkwijze en een toelichting op alle punten die op de zeven kaarten staan.

Er zijn drie soorten kaarten die verschillen in moment waarop ze ingezet kunnen worden. De eerste drie kaarten bevatten kenmerken die te zien zijn bij baby’s, dreumesen en peuters. Op de kaarten vier en vijf vind je signalen van een ontwikkelingsvoorsprong zoals deze naar voren kunnen komen in gesprekken en in specifieke zorgen die ouders uitspreken.

De kaarten zes en zeven geven de professional snelle tips om te gebruiken tijdens het gesprek met ouders. Deze bevatten namelijk vervolgvragen die je kunt stellen om een beter beeld te krijgen van een ontwikkelingsvoorsprong en adviezen die je aan ouders kunt meegeven. 

Dit alles bij elkaar geeft jou de handvatten om een ontwikkelingsvoorsprong te herkennen. Daarnaast biedt het instrument suggesties voor vragen die je kunt stellen om je vermoeden nader te onderzoeken. Tenslotte biedt het instrument een aantal belangrijke adviezen die je aan ouders kunt geven.

Wat je in dit instrument vindt

Het instrument bevat een handleiding, kopieerbladen, zeven overzichtelijke kaarten voor op je bureau en folders voor ouders.
In de handleiding staat alle informatie die nodig is om het instrument te gaan gebruiken. Naast algemene uitleg over ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid vind je hierin ook uitleg over de werkwijze en een toelichting op alle punten die op de zeven kaarten staan.

Er zijn drie soorten kaarten die verschillen in moment waarop ze ingezet kunnen worden. De eerste drie kaarten bevatten kenmerken die te zien zijn bij baby’s, dreumesen en peuters. Op de kaarten vier en vijf vind je signalen van een ontwikkelingsvoorsprong zoals deze naar voren kunnen komen in gesprekken en in specifieke zorgen die ouders uitspreken.

De kaarten zes en zeven geven de professional snelle tips om te gebruiken tijdens het gesprek met ouders. Deze bevatten namelijk vervolgvragen die je kunt stellen om een beter beeld te krijgen van een ontwikkelingsvoorsprong en adviezen die je aan ouders kunt meegeven. 

Bij het signaleringsinstrument worden folders geleverd die de professional op het consultatiebureau aan ouders mee kan geven. Ook zijn er kopieerbladen met boekentips, speelgoedtips en doorverwijsmogelijkheden opgenomen.

Hoe het instrument werkt

• Professionals nemen de zeven kaarten, de toelichting op alle punten van de kaarten en de rest van de handleiding zorgvuldig door en krijgen zodoende een goed beeld van wat een ontwikkelingsvoorsprong inhoudt;
• De kaarten worden bij de werkplek neergelegd. De punten op de kaarten zijn beknopt weergegeven zodat snel gekeken kan worden of er aanknopingspunten zijn;
• Wanneer signalen opgemerkt worden, dan wordt dit genoteerd in het dossier van het kind;
• Met behulp van de doorvraagkaart kan de professional een eventuele ontwikkelingsvoorsprong verder in beeld brengen;
• Bij een vermoeden van een ontwikkelingsvoorsprong wordt dit vermoeden met de ouders besproken en kan met behulp van de advieskaart, de folder en de kopieerbladen aanvullende informatie aan ouders worden gegeven.

Deze eenvoudig uit te voeren manier van signaleren geeft je al vroeg zicht op een eventuele ontwikkelingsvoorsprong. Dit voorkomt dat een kind met een voorsprong zijn mogelijkheden gaat verbergen, het geeft ouders de mogelijkheid zich goed te informeren en een passende school te kiezen en het stimuleert een gezonde identiteitsontwikkeling voor deze kinderen.

Kleine Kinderen Grote Sprongen in beeld

Om je een indruk te geven delen wij enkele pagina’s uit het signaleringsinstrument Kleine Kinderen Grote Sprongen.
Het is ook mogelijk om informatie met anderen te delen via onze flyer. Print je flyer.

Prijs

‘Kleine Kinderen Grote Sprongen’ kost €55,00. Dit is inclusief btw, maar exclusief eventuele verzendkosten. Bestel het instrument.

Trainingen

Om goed voorbereid aan de slag te gaan met Kleine Kinderen Grote Sprongen biedt de Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong een training die speciaal gericht is op het werken ermee op het consultatiebureau. De ervaring leert dat het volgen van een training de effectiviteit van het signaleren aanzienlijk vergoot. De Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong raadt (toekomstige) gebruikers van Kleine Kinderen Grote Sprongen dan ook van harte aan om deze training te volgen.

Lees meer over al onze trainingen.

Lees meer over ‘Signaleren met Knappe Kleuters.

Daarnaast geeft de Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong ook trainingen, workshops en presentaties over hoogbegaafdheid voor professionals in de jeugdgezondheidszorg die met oudere kinderen werken. Wil je hier meer over weten? Neem gerust contact met ons op via onderstaand formulier.

Contactformulier Kleine Kinderen Grote Sprongen

11 + 9 =

[enormail_form form_id=1]

"Bedankt voor alle inspiratie en creativiteit. Kinderen groeien hiervan!"

een nieuwsbrieflezer