PIENTERE PEUTERS

Signaleringsinstrument ontwikkelingsvoorsprong, ontwikkeld voor kinderopvang

Wil je weten waaraan je een ontwikkelingsvoorsprong bij kinderen tussen 0 en 4 jaar kunt herkennen? Hoe je het signaleren op systematische wijze aanpakt zodat je deze kinderen tijdig in beeld krijgt? Of misschien vermoed je een ontwikkelingsvoorsprong maar wil je dit vermoeden kunnen onderbouwen. Voor al deze situaties kun je het signaleringsinstrument Pientere Peuters goed gebruiken.

Pientere Peuters is een praktisch instrument om kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, tussen de 0 en 4 jaar, te herkennen en hun de juiste ondersteuning te bieden zowel op de groep als bij de overdracht naar de basisschool.

Voor wie?

Speciaal ontwikkeld voor alle vormen van kinderopvang zoals kinderdagopvang, peuterschool, gastouder en voorschoolse opvang.

 

Hoe werkt het?

Pientere Peuters is géén afvinklijstje. Met Pientere Peuters leer je deze kinderen echt te ZIEN. Het geeft je handvatten om te kijken door kennis en hulpmiddelen. Zo werkt Pientere Peuters:

• Je neemt kennis van de theorie in het instrument;
• Ouders leveren, als belangrijke bron, informatie over de ontwikkeling van hun kind. Hiervoor is bij deze stap een vragenlijst opgenomen;
• In gesprek met ouders wordt deze vragenlijst uitgebreid besproken;
• Er worden observaties en spelobservaties gedaan;
• Je noteert je bevindingen in speciaal ontwikkelde formulieren;
• Er wordt eventueel een extra gesprek met ouders gevoerd;
• Naar aanleiding van alle informatie is het mogelijk om een vermoeden van een ontwikkelingsvoorsprong vast te stellen.

Wat levert het op?

Deze manier van signaleren geeft je al een direct beeld van een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong. Zo voorkom je dat het kind zijn talenten gaat verbergen. De vervolgstap op het signaleren is namelijk dat je deze kinderen een passende begeleiding biedt. De eerste opzet voor een vervolgstap vind je ook in Pientere Peuters.

Pientere Peuters in beeld

Om je een indruk te geven delen wij enkele pagina’s uit het instrument Pientere Peuters. Het is ook mogelijk om informatie met anderen te delen via onze flyer. Print je flyer.

Prijs
‘Pientere Peuters, vanaf de eerste oogopslag’ kost € 135,00. Dit is inclusief btw, maar exclusief eventuele verzendkosten.

Bestel het instrument.

Trainingen

Om goed voorbereid aan de slag te gaan met zowel het signaleren als aanpak en aanbod, bieden wij een aantal trainingen aan, voor pedagogisch medewerkers, gastouders, en andere begeleiders van jonge kinderen.

Een training vergoot de effectiviteit van het signaleren aanzienlijk.

Lees meer over al onze trainingen.

Lees meer over ‘Signaleren met Pientere Peuters‘.

 

Informatie of vraag over Pientere Peuters?

4 + 5 =

[enormail_form form_id=1]

"Bedankt voor alle inspiratie en creativiteit. Kinderen groeien hiervan!"

een nieuwsbrieflezer